Projekt S námi přijde zákon ve vyškovské knihovně

První knihovní zákon vydaný v roce 1919 platil v době svého vzniku a dlouhá desetiletí poté pro oba naše národy. Po rozdělení Československa v roce 1993 povědomí Čechů o slovenském slovesném umění slábne. Proto jsme se rozhodli přiblížit našim návštěvníkům jak historii knihovnictví obou států, tak slovenskou literaturu a kulturu. Akce se konají v prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově (KKD), ale účastníky zavedou i do Verejné knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.

Součástí našeho celoročního projektu S námi přijde zákon jsou nejen besedy se spisovateli a odborné přednášky, ale také komponovaný večerní pořad, který přiblíží významná období v knihovnictví, i v současné době mezi mladými lidmi velmi populární úniková hra.

Pátračka

O nárůstu obliby únikových her, jejichž boom začal na konci roku 2014 a stále trvá, svědčí i jejich zařazení mezi pravidelné akce knihoven. Lze je totiž realizovat v jakémkoli prostoru – nejen v uzavřené místnosti, ale také v ulicích města či v lese. Jedná se o fyzické hry vycházející z počítačových her. Témata bývají odvozena z různých dobrodružných filmů a videoher, často s použitím lokálních specifik prostoru, v němž je hra vytvořena. Jak již bylo naznačeno, únikové hry nacházejí své místo i v knihovnách, kde lze jejich pomocí seznámit účastníky s chodem a fondem dané knihovny. Hráči nepotřebují žádné zvláštní schopnosti ani znalosti. Ke zdárnému vyřešení hádanky postačí zapojit fantazii, intuici a selský rozum.

V průběhu Března – měsíce čtenářů jsme pro naše registrované čtenáře realizovali hru Pátračka s motivy únikové hry. Hráči se mohli zábavnou formou seznámit s prostředím naší knihovny. Aby se dostali do cíle, museli dobře prozkoumat její prostory, najít stopy a indicie a vyřešit sérii hádanek. V závislosti na rozdílných potřebách jednotlivých věkových skupin a náročnosti úkolů byla hra s časovou dotací 60 minut rozdělena do čtyř kategorií podle věku hráčů (první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázia, SŠ a vyšší ročníky gymnázia, dospělí). Na tři vítěze jednotlivých kategorií, kteří byli po skončení soutěže vylosováni, čekala odměna: poukazy na nákup knih (pro první tři kategorie) a Literární toulky na Slovensko (pro čtvrtou kategorii).

Literární toulky

Červnové Literární toulky byly v duchu projektu směřovány na Slovensko. Vydali jsme se prozkoumat, jak jsou česko-slovenské vztahy realizovány v praxi.

Prvním naším cílem bylo město Skalica. Naše průvodkyně, z níž se vyklubala ředitelka místní knihovny, nás seznámila s historií města a provedla několika významnými památkami. Od ní víme, že v evangelickém kostele kázal Jan Amos Komenský. Pověděla nám také, že tiskárnu s dlouholetou tradicí založili Moravané, kteří přišli z Olomouce. Ukázala nám několik soch, jejichž autorem je významný český sochař Ladislav Šaloun. Fresky na secesním Spolkovém domě, díle Dušana Jurkoviče, byly namalovány podle návrhu Mikoláše Alše. Zkrátka stopy vzájemné česko-slovenské spolupráce jsou tu velmi patrné.

Ve Skalici
Ve Skalici

Ze Skalice jsme odjížděli s přesvědčením, že se do tohoto krásného města musíme vrátit. Před námi bylo další významné místo, mohyla Milana Rastislava Štefánika na jedné z výšin Myjavské pahorkatiny, na Bradle. Velkému Čechoslovákovi vystavěli mohylu na vrcholu, tyčícím se nad jeho rodnou vsí Košiariská. Památník byl postaven podle projektu Dušana Jurkoviče. Nápis na jednom ze čtyř obelisků „Velkému synovi osloboděný národ československý“ svědčí o úctě, jakou Slováci chovají k této osobnosti svých dějin.

U mohyly Milana Rastislava Štefánika
U mohyly Milana Rastislava Štefánika

Naším posledním zastavením byla trenčínská veřejná knihovna, která nese jméno Michala Rešetky. Prohlédli jsme si prostory knihovny v Jaselské ulici a ve Společenském sále knihovny v Hasičské ulici jsme absolvovali besedu s dvěma spisovatelkami a scénaristkami Evou Borušovičovou a Barborou Kordašovou. Obě mladé autorky nám představily své knihy, přečetly z nich ukázky a popovídaly i o dalších aktivitách – o scénaristické tvorbě, režisérské práci, vytváření audioknih. Setkání s nimi bylo velmi příjemné. Slovensko jsme opouštěli jsme s pocitem, že ačkoli se náš společný stát rozpadl, zůstalo přátelství a vzájemný respekt, což vytváří mezi našimi národy silné pouto. Tento zájezd se uskutečnil za finanční a organizační podpory spolupracujícího spolku Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka.

U trenčínské knihovny
U trenčínské knihovny

V knihovně
V knihovně

Beseda s Evou Borušovičovou a Barborou Kordašovou
Beseda s Evou Borušovičovou a Barborou Kordašovou

A jedeme dál

Na podzim nás čekají ještě tři významné akce. Nejprve to bude setkání se slovenskou režisérkou a dokumentaristkou Zuzanou Piussi a populárním slovenským spisovatelem Michalem Hvoreckým. Obě besedy jsou určeny pro studenty vyškovských středních škol i veřejnost.

Oslavy vyvrcholí 18. října 2019 komponovaným pořadem S námi přijde zákon. V tento slavnostní večer oceníme naše dobrovolné spolupracovníky, připravíme hudebně-literární pásmo o díle Karla Čapka a vyslechneme si přednášky První knihovní zákon, Samizdat a exilová literatura a Politická anekdota v období první Československé republiky a dnes. Pořad osvěží hudba v podání vyškovského vokálního souboru Za5.

Věříme, že náš příspěvek k oslavám této významné knihovnické události je důstojný, pestrý a pro naši čtenářskou obec zajímavý.

Článek byl připravenvyužitím textů Mgr. Libuše Procházkové, předsedkyně spolku Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka, a Mgr. et Mgr. Ivany Šrámkové z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Autorem fotografií je Jan Kolofík z Knihovny Nové Hvězdlice.

Komentáře k článku