Obecní knihovna Předměřice nad Labem v nových prostorách

Na jaře roku 2019 byla dokončena rekonstrukce a modernizace interiéru hospodářského objektu základní školy v Předměřicích nad Labem. Žáci a pedagogové tak získali další prostory potřebné nejen k výuce, ale i k rozvíjení zájmové činnosti žáků. V přízemí tohoto objektu se nyní nacházejí dvě třídy školní družiny, v prvním poschodí zcela nově vybavené dílny a cvičná kuchyň pro výuku pracovních činností, keramická dílna a rovněž kompletně nově vybavená počítačová učebna s kabinetem pro pedagogy. V podkroví je umístěna Obecní knihovna Předměřice nad Labem.

Slavnostní zahájení provozu této části budovy se uskutečnilo dne 28. května 2019. Ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka přivítal starostku Obecního úřadu Předměřice nad Labem Stanislavu Markovou, místostarostu Ing. Tomáše Mikoláška a technika Vladimíra Kalouska, dále zástupce firem, které se na rekonstrukci a modernizaci budovy podílely: Ing. arch. Stanislava Novotného za Projektovou kancelář Třebechovice pod Orebem, Ing. Jiřího Klimenta za stavební firmu REDOMO a.s. a Josefa Emlara za Truhlářství KEST s.r.o. Slavnostního setkání se zúčastnily také ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová a hlavní metodička Mgr. Andrea Součková, z Knihovny města Hradce Králové knihovnice Bc. Barbora Maňáková a Ilona Halberštatová a další knihovnice z okresu Hradec Králové a Trutnov. Ve svém projevu dále ředitel školy poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a podporovali ji, a ocenil přínos získaných učeben pro pedagogickou činnost a práci školy. Děkovnou řeč pronesla také starostka S. Marková. Slavnostní stuhu přestřihli ředitel ZŠ Mgr. P. Hebelka, starostka obce S. Marková a knihovnice Obecní knihovny Předměřice nad Labem Marcela Klimentová a Mgr. Jana Kopřivová. Následovala prohlídka jednotlivých místností.

Příchod do knihovny
Příchod do knihovny

Slavnostní přestřižení pásky (zleva: knihovnice Marcela Klimentová, starostka obce Stanislava Marková, ředitel ZŠ Mgr. Pavel Hebelka, knihovnice Mgr. Jana Kopřivová)
Slavnostní přestřižení pásky (zleva: knihovnice Marcela Klimentová, starostka obce Stanislava Marková, ředitel ZŠ Mgr. Pavel Hebelka, knihovnice Mgr. Jana Kopřivová)

Projev knihovnice Mgr. Jany Kopřivové
Projev knihovnice Mgr. Jany Kopřivové

Účastníci slavnostního otevření – knihovníci z okresů Hradec Králové a Trutnov a ředitel ZŠ Mgr. Pavel Hebelka
Účastníci slavnostního otevření – knihovníci z okresů Hradec Králové a Trutnov a ředitel ZŠ Mgr. Pavel Hebelka

Další část slavnostního dopoledne probíhala v prostorách knihovny. Pásmo mluveného slova a hudby připravili žáci ZŠ.

Kulturní program (zleva: Anna Marie Boučková, Lukáš Kliment, Nikol Balvínová, žáci ZŠ)
Kulturní program (zleva: Anna Marie Boučková, Lukáš Kliment, Nikol Balvínová, žáci ZŠ)

Kulturní program doplnili hudebními ukázkami žáci ZŠ (na snímku Barbora Konečná)
Kulturní program doplnili hudebními ukázkami žáci ZŠ (na snímku Barbora Konečná)

Kulturní program doplnili hudebními ukázkami žáci ZŠ (na snímku Přemek Hanzlík)
Kulturní program doplnili hudebními ukázkami žáci ZŠ (na snímku Přemek Hanzlík)

Kulturní program doplnili hudebními ukázkami žáci ZŠ (na snímku Prokop Hanzlík)
Kulturní program doplnili hudebními ukázkami žáci ZŠ (na snímku Prokop Hanzlík)

Učitelka a knihovnice Mgr. J. Kopřivová seznámila přítomné s historií Obecní knihovny Předměřice nad Labem, která je jako jedna z mála knihoven u nás umístěna v budově školy a zároveň slouží také jako knihovna školní. Pohovořila o dosavadní činností knihovny a ocenila současnou moderní podobu knihovny s bezbariérovým přístupem. Zcela nové je kompletní vnitřní vybavení. Uživatelé internetu mají k dispozici nové počítače, při besedách a přednáškách poslouží nová promítací technika, dataprojektor s příslušenstvím a promítací plátno. Přítomní hosté popřáli předměřické knihovně mnoho úspěšných akcí a spokojené čtenáře. Následovalo pohoštění a prohlídka knihovny vyzdobené výtvarnými pracemi žáků a obrazovou dokumentací z činnosti knihovny.

Pohled do knihovny – studijní část pro žáky, kteří sem budou docházet na besedy, výuku
Pohled do knihovny – studijní část pro žáky, kteří sem budou docházet na besedy, výuku

Odpočinková zóna pro děti
Odpočinková zóna pro děti
Odpočinková zóna pro děti

V odpoledních hodinách probíhal rovněž Den otevřených dveří pro veřejnost. Přestože celé odpoledne pršelo, možnost podívat se do knihovny využilo 179 návštěvníků, kteří nešetřili chválou nad její proměnou.

Fotografie pocházejí z archivu Obecní knihovny Předměřice nad Labem.

Komentáře k článku