Noc literatury 2019 v Litomyšli

Svátek evropských literatur proběhl ve čtvrtek 9. května 2019 večer v ČR potřinácté a v Litomyšli počtvrté. Organizátoři Noci literatury sledují už od začátku pořádání této akce tři základní cíle – představit současnou kvalitní literaturu evropských zemí, přivést posluchače do běžně nepřístupných a zajímavých prostor a oslovit a angažovat známé osobnosti jako předčítající. Letošní chladné počasí zhatilo plán uskutečnit část Noci literatury v půdních prostorách Městské knihovny Litomyšl, další cíle se ale naplnit povedlo. V podání dvou knihovnic a poprvé i hosta, kterým byl Hasan Zahirović, zazněly úryvky z knih Květiny portugalského spisovatele Alfonsa Cruze a Ruzka klazika slovenského autora Daniela Majlinga a pozoruhodné koláže beletrie a odborné literatury švédské autorky Bey Uusmy s výstižným názvem Expedice. Mluvené slovo opět krásně doplnila hudba, na sólovou kytaru nám skvěle zahrála žačka litomyšlské ZUŠ Gábinka Boukalová.

V litomyšlské knihovně se četlo v oddělení pro dospělé

V litomyšlské knihovně se četlo v oddělení pro dospělé
V litomyšlské knihovně se četlo v oddělení pro dospělé

Jedním z předčítajících byla Alena Jiříčková z Městské knihovny Litomyšl
Jedním z předčítajících byla Alena Jiříčková z Městské knihovny Litomyšl

Vystoupil také Hasan Zahirović
Vystoupil také Hasan Zahirović

Nechyběla ani hudební vložka
Nechyběla ani hudební vložka

Další zastávkou při putování za literaturou byla – stejně jako v předchozích dvou letech – Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl. Tentokrát se interpretace četby ujaly profesorky, a to v polovině případů dokonce bývalé profesorky, dnes už důchodkyně. Posluchači, kteří se účastnili i minulých ročníků, mi jistě dají za pravdu, že to bylo zcela ku prospěchu věci. Bezprostřednost a upřímnost přednesu byla vynikající, což ocenil i pan Zahirović, herec, teatrolog, dramaturg a pedagog. Souzněla s přednesenými úryvky z knih Muzeum opuštěných tajemství (Oksana Zabužko), Ještě jedno, Lído (Ilona Ferková) a Tatitatitati (Tamás Jónás). Nový a zajímavý byl prostor, ve kterém se letos akce odehrávala – učebna dramatické výchovy přebudovaná do podoby malého, útulného a potřebnou technikou vybaveného divadelního sálu.

Zakončení Noci literatury se stejně jako vloni uskutečnilo v prostorách Městské galerie Litomyšl, tentokrát přímo v expozici. Dva úryvky – z děl Pražské jaro od Simona Mawera a Jemná lhostejnost světa od Petera Stamma – zazněly v podání místních aktérů Jakuba Kodyma a Kristýny Duškové. Na závěr organizátoři připravili posluchačům malý přídavek – příležitost prohlédnout si výstavu o Litomyšli ve zcela netradičním čase.

Aby se poutníkům na cestě Nocí literatury lépe vnímala nejenom literatura samotná, i další druhy umění, na všech třech zastaveních jsme jim nabízeli víno a drobné pohoštění. Tak nepřidáte se příště i Vy?

Autorkou fotografií je Eva Pakostová z Městské knihovny Litomyšl.

Komentáře k článku