Vítězkou soutěže BIBLIOWEB 2019 je Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Absolutním vítězem 20. ročníku soutěže BIBLIOWEB 2019, tedy soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny, se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí, která je současně vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel.

Vítězem kategorie knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven se stala Knihovna Jabok. Tato knihovna získala i ocenění za nejlepší bezbariérový web – Blind Friendly Web.

V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Valašské Meziříčí.

Soutěž tradičně uspořádal SKIP pod záštitou Asociace krajů České republiky. Celkem se jí zúčastnilo 41 knihoven. Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019 se uskutečnilo 1. dubna 2019 na konferenci ISSS 2019 v Hradci Králové v paláci Aldis.

Zdeňka Smahlová (Městská knihovna Valašské Meziříčí), Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) a Jana Kalousková (Městská knihovna Ústí nad Orlicí) s Ivanem Bartošem, předsedou České pirátské strany (zdroj: archiv VOŠ Jabok)
Zdeňka Smahlová (Městská knihovna Valašské Meziříčí), Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) a Jana Kalousková (Městská knihovna Ústí nad Orlicí) s Ivanem Bartošem, předsedou České pirátské strany (zdroj: archiv VOŠ Jabok)

Postup hodnocení

Weby přihlášených knihoven hodnotila ve dnech 4. až 15. března 2019 odborná porota v tomto složení: Mgr. Andrea Miranda, Ph.D., z Parlamentní knihovny ČR (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová, Ph.D., z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mgr. Michal Kovář z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Hodnoceno bylo osm hlavních kritérií: kvalita obsahu stránek, jejich aktuálnost a design, možnosti komunikace stránek s uživatelem, použitelnost webu, sympatie poroty, kvalita písemné koncepce webu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 69. Celkově tedy knihovna mohla získat až 276 bodů. Knihovny, jejichž zástupci byli zároveň členy poroty nebo odborní konzultanti, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců.

Podrobné výsledky

Na cenu za nejlepší bezbariérový web byl nominován ten soutěžní web, který nejlépe vyhověl heuristickému testu pravidel přístupnosti. Ta zahrnovala stěžejní požadavky na přístupnost: vyhovující strukturování obsahu, dostatečný barevný kontrast a čitelnost, přístupnost z klávesnice či definování smysluplných textových popisků grafickým prvkům. Jak již bylo uvedeno, s požadavky na přístupnost se nejlépe vypořádali tvůrci webu Knihovny Jabok.

I letošní ročník opět potvrdil, že kvalita webových prezentací knihoven rok od roku vzrůstá, čímž se naplňuje jeden z hlavních cílů soutěže.

Poznámka: Text vychází z tiskové zprávy vydané SKIP 1. dubna 2019 u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže.

Komentáře k článku