Ve vsetínské knihovně ocenili nejlepší čtenářskou třídu

V říjnu 2018 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky druhých až pátých tříd vsetínských základních škol. Do konce února 2019 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musí přečíst alespoň dvě knihy (z toho jednu knihu samostatně – doma, mimo školu), knížka musí být půjčena v daném období ve kterékoliv dětské knihovně, alespoň jednou od října do února třída navštíví knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého žák zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitelé pak z jednotlivých listů poskládali Soutěžní čtenářský deník. Celkem se do soutěže přihlásilo deset tříd a byl to boj do poslední chvíle a do poslední přečtené knihy.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve vsetínské knihovně ve čtvrtek 14. března 2019. Pozvané třídy přišel pozdravit místostarosta města Vsetín Pavel Bartoň, který přítomné děti zaujal i pobavil informací, že kniha je úžasné zařízení, k jehož použití nepotřebují žádný PIN ani heslo.

A jak tedy soutěž dopadla?

Zvítězila 3. třída ZŠ Integra s třídním učitelem Josefem Kovaříkem, která přečetla 254 knih.

Vítězná 3. třída ZŠ Integra Vsetín
Vítězná 3. třída ZŠ Integra Vsetín

Druhé místo získala 5. B ZŠ Luh s třídní učitelkou Pavlou Klišovou; zde se přečetlo 214 knih.

Třetí se umístila 5. C ZŠ Trávníky s třídní učitelkou Marií Pohunkovou. I zde se pilně četlo – celkem bylo zdoláno 183 knih.

Třetí místo patří 5. C ze ZŠ Trávníky Vsetín
Třetí místo patří 5. C ze ZŠ Trávníky Vsetín

Ale nejsou to jen tato tři místa, která zvítězila; musíme pochválit i ostatní třídy, které se do soutěže zapojily a soutěž dokončily: 5. třída ZŠ Integra (126 knih), 3. B ZŠ Rokytnice (104 knih), 2. B ZŠ Ohrada (95 knih), 2. C ZŠ Ohrada (70 knih). Veliké poděkování patří zejména třídním učitelům, kteří žáky po celou dobu podporovali a motivovali.

Hlavní cenou této soutěže je noc strávená v knihovně v rámci Noci s Andersenem. Ocenění získali také knižní ceny, sladkosti, papírenské drobnosti a samozřejmě diplom. Partnerem soutěže byla i letos firma Austin Detonator s.r.o., za což jí patří veliké poděkování. „Jsme velmi rádi, že můžeme podporovat soutěž o nejlepší čtenářskou třídu, jejímž cílem je motivovat děti ke čtení. Osobně jsem z výsledků byla mile překvapena a potěšilo mě, že výherní třídou byla právě ta nejmladší. Dokazuje to mimo jiné také výbornou spolupráci učitelů a rodičů, která je také velmi důležitá. Jen tak dále,“ řekla za Austin Detonator Kamila Janišová.

Slavnostní vyhlášení zpestřil „kulturním dárkem“ divadelní kroužek ZŠ Trávníky pod vedením paní vychovatelky Michaely Vráželové s představením Lema a Cipa na motivy židovských pohádek.

Divadelní kroužek ZŠ Trávníky Vsetín
Divadelní kroužek ZŠ Trávníky Vsetín

Z divadelního představení Lema a Cipa
Z divadelního představení

Ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková zve již teď na další ročník čtenářské třídy: „Soutěž Čtenářská třída je poměrně náročná, o to víc si vážíme toho, že vsetínské školy do ní jdou. Děkujeme zejména učitelům a učitelkám, kteří/které děti ke čtení motivují, a také sponzorovi celé akce – firmě Austin Detonator, díky níž mohly děti získat zajímavé ceny. Už nyní se těším na další ročník, který vyhlásíme v říjnu 2019.“

Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zapojeným třídám!

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku