Regionální valná hromada SKIP Východní Čechy v roce 2019

Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy proběhla v Knihovně města Hradce Králové v úterý 19. března 2019. Přítomno bylo 66 členů SKIP. Na programu byly zpráva o činnosti za rok 2018, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Společně s plánem akcí na rok 2019 byly všechny předložené materiály hlasováním schváleny. Následovalo představení volebních kandidátů do regionálního výboru SKIP 08 Východní Čechy a kandidátů do ústředních orgánů SKIP. Celorepubliková valná hromada SKIP, o které přítomné podrobně informoval předseda SKIP a host regionální valné hromady Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., z Národní knihovny ČR, proběhne v červnu v Obecním domě v Praze.

Součástí valné hromady bylo i slavnostní vyhlášení soutěže Čtenář roku. Letos se v soutěži vyhlášené SKIP hledal muž se zajímavým „čtenářským příběhem“. Knihovny mohly kritéria soutěže volit podle svých potřeb a nominovat svého Mistra četby – Čtenáře roku 2019. Protože do SKIP 08 patří dva a kousek kraje, hledali jsme Mistry dva – za Královéhradecký a Pardubický kraj. Za Královéhradecký kraj byl oceněn Ing. Vilém Vatrt, kterého do soutěže nominovala Místní knihovna v Černilově. Za Pardubický kraj byl oceněn Jan Brožek, kterého do soutěže nominovala Knihovna městského obvodu Pardubice III. A proč zrovna tito?

Více prozradí nominace černilovské knihovny: „Pan Vilém Vatrt je naším věrným čtenářem. Je to mladý muž, který cestuje díky své práci po celém světě a navštěvuje velmi dobrodružné lokality a dálavy. Doma chvíli neposedí. Dal by se charakterizovat slovy „Z Černilova až na konec světa“. Téměř všude s ním cestují také časopisy a knihy z naší knihovny. V naší sbírce kuriózních fotografií máme díky panu Vatrtovi vyfoceno, kam až se výpůjčky z naší knihovny, na rozdíl od nás knihovnic, dostaly. Ze svých cest také vozí ochutnávky různých exotických plodin a nezapomíná při tom na pracovnice knihovny. Minulý týden jsem takto ochutnala ovoce až z Kolumbie! A řekněme si, kolik čtenářů pamatuje na ocenění práce knihovnic? Také proto si myslím, že je za naši knihovnu nejlepším kandidátem na titul Mistr četby.“

Pardubický Mistr četby měl v nominaci zdánlivě skromnější text: „Velmi aktivní čtenář, který za rok přečetl neskutečných 436 knih.“

Oba pánové si ocenění zasloužili – první za tu sounáležitost s domovem a knihami i v dálavách, druhý za množství. Oba také dostali knihy od sponzorů soutěže a poukázku na nákup nových knih v knihkupectví Kanzelsbereger od regionální organizace SKIP 08.

Ještě doplním několik poznámek k dalšímu programu regionální valné hromady. Její účastníci se také dozvěděli, že v souvislosti s Březnem – měsícem čtenářů byly na webu projekty.kmhk.cz aktualizovány nové Seznamy dětské literatury. Seznamy s novinkami za rok 2018 obsahují 25 titulů pro každý ročník. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé knížky vydané v roce 2018 (případně 2017 i starší kvalitní knihy), které knihovnice znají z půjčovní praxe. Koordinátorky projektu doufají, že seznamy pomohou v práci jak knihovníkům, tak učitelům, případně rodinám v orientaci ve vycházejících dětských titulech.

Součástí programu byly i dvě přednášky o knihovnických projektech na podporu čtenářské gramotnosti. Alice Hrbková z Knihovny města Hradce Králové představila webové stránky soutěže Lovci perel a všechny její možnosti. Mgr. Zlata Houšková program uzavřela přednáškou k projektu S knížkou do života (Bookstart).

Komentáře k článku