Regionální valná hromada SKIP Plzeňského kraje v roce 2019

Regionální valná hromada SKIP Plzeňského kraje se konala 19. února 2019 v Knihovně města Plzně. Hostem byl čestný předseda SKIP PhDr. Vít Richter, který si pro nás připravil prezentaci výsledků celostátního průzkumu čtenářství obyvatel ČR v roce 2017 a projektu SKIP S knížkou do života (Bookstart). Tímto zajímavým příspěvkem jsme se všichni elegantně přenesli přes třicetiminutové čekání na zahájení náhradní valné hromady, neboť kvůli epidemii předjarních viróz a chřipek jsme nebyli usnášeníschopní (k usnášeníschopnosti chybělo šest účastníků).

Auditorium pozorně sleduje příspěvek PhDr. Víta Richtera
Auditorium pozorně sleduje příspěvek PhDr. Víta Richtera

Dále už valná hromada proběhla zcela podle připraveného scénáře. Zvolili jsme nový 13členný regionální výbor a tříčlennou dozorčí komisi regionálního výboru SKIP. Na postu předsedkyně regionálního výboru byla hlasováním potvrzena dosavadní předsedkyně Hana Hendrychová.

Květiny a čestné uznání s poděkováním za dlouholetou činnost v knihovnické profesi a rozvoj oboru v plzeňském regionu převzaly kolegyně Vlasta Hauserová a Lenka Šimonová a dále jako poděkování za dlouholetou aktivní angažovanost v práci regionálního výboru kolegyně Dagmar Fotrová, Marie Halířová, Alena Kratochvílová a Božena Solová (Pavla Suchá svůj diplom obdržela dodatečně).

Vyznamenané kolegyně Vlasta Hauserová, Lenka Šimonová, Dagmar Fotrová, Marie Halířová, Alena Kratochvílová a Božena Solová
Vyznamenané kolegyně Vlasta Hauserová, Lenka Šimonová, Dagmar Fotrová, Marie Halířová, Alena Kratochvílová a Božena Solová

Nově zvolený regionální výbor bude pokračovat v přípravách akcí plánovaných na rok 2019: zájezdu na veletrh Svět knihy v Praze, semináře Literární Šumava v Srní ve dnech 23.–25. května 2019, knihovnické exkurze do Spáleného Poříčí a jeho nového komunitního centra i dalších přednášek a seminářů.

Autorkou fotografií je Jana Hájková z Místní knihovny Šlovice (úpravu fotografií provedla Martina Kožíšek Ouřadová z Knihovny města Plzně).

Komentáře k článku