Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje v roce 2019

 V úterý 12. března 2019 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje. Na programu jednání byla především volba nového regionálního výboru a kandidátů do ústředních orgánů SKIP.

Do regionálního výboru SKIP Libereckého kraje byli zvoleni Mgr. Blanka Konvalinková, PhDr. Dana Kroulíková, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Bc. Jitka Nosková, PhDr. Dana Petrýdesová, PhDr. Michaela Staňková, Jaroslava Starcová, Bc. Andrea Suková, Mgr. Jitka Šedinová, PhDr. Kateřina Šidlofová, Mgr. Jitka Vencláková a Kateřina Vítková. Předsedkyní regionální organizace byla zvolena PhDr. Dana Kroulíková.

Do dozorčí komise byly zvoleny Mgr. Marcela Freimuthová, Alena Rozkovcová a Iva Slámová.

Do výkonného výboru SKIP byli regionální valnou hromadou navrženi Mgr. Blanka Konvalinková a Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž. Do dozorčí komise SKIP byla navržena PhDr. Dana Petrýdesová a na předsedu výkonného výboru pak Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Všechny dokumenty (Zpráva o činnosti regionální organizace, Zpráva o hospodaření, Zpráva dozorčí komise, Usnesení valné hromady), které byly regionální valné hromadě předloženy ke schválení, naleznete na webu Krajské vědecké knihovny v Liberci v sekci Pro knihovny – Kalendář akcí pro knihovníky.

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Součástí programu regionální valné hromady bylo i několik odborných příspěvků. Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., ve své prezentaci komplexně představil různé projekty, které slouží podpoře čtenářství a ke kterým se knihovny mohou připojit.

Přednáška Mgr. Romana Giebische, Ph.D.
Přednáška Mgr. Romana Giebische, Ph.D.

Mgr. Blanka Konvalinková seznámila přítomné s projekty roku 2019 pracovní skupiny Euroregionu Nisa EUREX – Knihovny a rovněž se soutěží Kniha roku Libereckého kraje.

Přednáška Mgr. Blanky Konvalinkové
Přednáška Mgr. Blanky Konvalinkové

Na závěr nám kolegyně z liberecké knihovny představily čtenářský klub pro nejmenší nazvaný Kolibřík, jehož činnost zcela jistě může být pro mnohé knihovny velmi inspirativní.

Fotografie pocházejí z archivu regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Další fotografie z valné hromady i odborného programu najdete na Rajčeti.

Komentáře k článku