Regionální valná hromada pražské organizace SKIP 2019

Dne 27. března 2019 proběhla v prostorách Národní knihovny ČR regionální valná hromada pražské organizace SKIP, které se zúčastnilo 77 členů. (Valná hromada se původně měla konat již 21. března 2019, z důvodu havárie vody v Praze 1 však musel být termín posunut.)

Před valnou hromadou
Před valnou hromadou

Účastníky přivítala předsedkyně pražské organizace SKIP (SKIP 01) Mgr. Lenka Maixnerová.

Mgr. Lenka Maixnerová
Mgr. Lenka Maixnerová

V úvodu zazněla odborná přednáška Kateřiny Nekolové, M.A., nazvaná Klima, udržitelnost a knihovny (původně ohlášená přednáška Architektura knihoven doc. Ing. arch. Zbyška Stýbla se kvůli posunu data valné hromady neuskutečnila). K. Nekolová v ní naznačila možnou roli knihoven v oblasti udržitelného rozvoje, zmínila výzvu k přechodu na udržitelné zdroje a konec uhelné energetiky a rovněž probíhající stávky Fridays for Future (na příkladu své dcery doložila i zapojení nejmladší generace). (Redakční poznámka: K problematice klimatu a udržitelnosti v knihovnách vzniká pracovní skupina, která navázala spolupráci s českou kanceláří OSN a hledá způsoby, jak by knihovny mohly tato témata prakticky uchopovat. V případě zájmu o zařazení do pracovní skupiny pište Elišce Bartošové: bartosova@phil.muni.cz.)

Kateřina Nekolová, M.A., při přednášce
Kateřina Nekolová, M.A., při přednášce

Transparent dcery přednášející ze stávky Fridays for Future
Transparent dcery přednášející ze stávky Fridays for Future
Transparent dcery přednášející ze stávky Fridays for Future

Účastníci schválili výroční zprávu a čerpání rozpočtu pražské organizace SKIP za rok 2018 a vzali na vědomí zprávu dozorčí komise. Následovalo představení plánu činností a návrh rozpočtu na rok 2019.

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Hlasování v plném proudu
Hlasování v pném proudu

L. Maixnerová představila kandidáty do výboru pražské organizace, do revizní komise a kandidáta na předsedu. V tajných volbách bylo zvoleno jedenáct členů výboru, tři členové dozorčí komise a předseda výboru. V letech 2019–2022 bude tak pražský výbor SKIP pracovat ve složení: PhDr. Marcela Buřilová, PhDr. Zuzana Formanová, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Mgr. Lenka Maixnerová, Kateřina Nekolová, M.A., Mgr. Alena Otrubová, Yvona Petrošová, Mgr. Vladana Pillerová, Mgr. Šárka Šuranová, Mgr. Eva Uzlová. Dozorčí komisi bude mít následující složení: PhDr. Ingrid Hronovská, PhDr. Věra Krchová a PhDr. Irena Vašková. Za předsedkyni byla zvolena Mgr. Lenka Maixnerová.

Bylo přijato usnesení regionální valné hromady, jehož součástí byl i návrh kandidátů do výkonného výboru SKIP (Mgr. Martina Dokládalová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., PhDr. Vít Richter, Mgr. Jaroslava Štěrbová), návrh kandidáta  do dozorčí komise výkonného výboru SKIP (Bc. Michal Záviška) a návrh kandidáta na předsedu SKIP (Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.).

Všechny dokumenty vztahující se k valné hromadě jsou vystaveny na webových stránkách SKIP.

Autorkami fotografií jsou Kateřina Nekolová (fotografie transparentu) a Linda Jansová (ostatní fotografie) z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku