Pražskou knihovnicí 2018 se stala Hana Landová

Pražská organizace SKIP každým rokem uděluje cenu Pražský knihovník / Pražská knihovnice.V roce 2018 cenu získala PhDr. Hana Landová, Ph.D. Předání se uskutečnilo 4. prosince 2018 při příležitosti vánočního setkání členů pražského regionu SKIP v prostorách Národní knihovny ČR (NK ČR).

Mgr. Lenka Maixnerová, předsedkyně pražské organizace SKIP, předává ocenění PhDr. Haně Landové, Ph.D.
Mgr. Lenka Maixnerová, předsedkyně pražské organizace SKIP, předává ocenění PhDr. Haně Landové, Ph.D.

Hana Landová s oceněním v podobě vánočně laděného anděla s knihou
Hana Landová s oceněním v podobě vánočně laděného anděla s knihou

Součástí vánočního setkání byl i odborný program v podobě přednášky Lenky Hanzlíkové z Městské knihovny v Praze
Součástí vánočního setkání byl i odborný program v podobě přednášky Lenky Hanzlíkové z Městské knihovny v Praze

H. Landovou v nominačním textu představila Kateřina Nekolová, M.A., z NK ČR:

„Hanka Landová působí jako ředitelka ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity, je zároveň vyučujícím na Ústavu informačních studií a knihovnictví a zastává funkci předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol v ČR. Dlouhodobě je aktivní nejenom v oblasti akademických knihoven, ale i v informační gramotnosti a v dětském čtenářství. Věnuje se projektové činnosti, informačnímu vzdělávání a problematice informační podpory doktorského studia a vědecké práce. Intenzivněji se začíná zabývat i službami pro uživatele se specifickými potřebami a pro zahraniční studenty. Hanka je vždy plná optimismu, má velmi podpůrný a přátelský přístup ke studentům i zaměstnancům. Dokáže obdivuhodně sladit náročný pracovní a osobní život. A prý zkoušela otužování ve Vltavě!“

Jménem výboru pražské organizace SKIP PhDr. Haně Landové, Ph.D., ještě jednou gratuluji k získání titulu Pražská knihovnice 2018 a přeji jí mnoho úspěchů i do budoucna!

Autorkou fotografie zachycující předání ceny je Vladana Pillerová z Národní knihovny ČR, ostatní fotografie pořídila Kateřina Nekolová, M.A., z téže instituce.

Komentáře k článku