Pozvánka na 43. seminář knihovníků muzeí a galerií

Ve dnech 3.–5. září 2019 se uskuteční 43. seminář knihovníků muzeí a galerií, který pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti tradičně připravuje Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR (AMG). V letošním roce se organizace semináře ujalo Slezské zemské muzeum v Opavě. Odborný program bude rozdělen do třech bloků. Budování sbírky a trvalé uchování tradičních knižních dokumentů je název bloku, který bude věnován akvizici, ochraně knižních fondů a jejich přípravě k digitalizaci. Samostatně bude věnována pozornost postavení knihovníků a jejich vzdělávání. Třetím aktuálním tématem je digitální gramotnost a edukace v knihovnách muzeí a galerií.

Jednotlivá témata přiblíží účastníkům odborníci z muzeí, galerií, knihoven, akademických institucí a významné osobnosti z knihovnického prostředí. Seminář svou účastí podpoří zástupci Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, SKIP a Ústřední knihovnické rady. Program semináře a přihlášky budou zveřejněny na stránkách Slezského zemského muzea v Opavě a na stránkách Knihovnické komise AMG.

Dotazy zodpoví za pořadatele Bc. Dagmar Kufová (kufova@szm.cz), za Knihovnickou komisi její předsedkyně PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (behalova@mjh.cz) a tajemnice Mgr. Iveta Mátlová (iveta.matlova@slovackemuzeum.cz). Přihlášky odesílejte nejpozději do 15. července 2019.

Komentáře k článku