Ocenění Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2018

Ve čtvrtek 15. března 2019 se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2018.

Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá již od roku 2009. V letošním ročníku získaly ocenění Jarmila Křenková (Obecní knihovna Bystřička) za vynikající práci v knihovně, za úpravu prostor pro pořádání akcí v knihovně, za rozšíření služeb a aktivit knihovny, za zvýšení počtu čtenářů, výpůjček a návštěvníků knihovny a Renata Vinklerová (Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm) za podporu čtenářství – pořádání besed a lekcí informačního vzdělávání pro základní školy, za iniciativu při modernizací interiéru knihoven a za příkladnou spolupráci s knihovníky i obecními úřady střediska Rožnov pod Radhoštěm. Na Rožnovsku jsou již všechny obecní knihovny nové nebo rekonstruované.

Oceněná knihovnice Jarmila Křenková, PhDr. Helena Gajdušková (ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín) a Ing. Věra Pelcová (vedoucí Střediska regionálních knihovnických služeb vsetínské knihovny)
Oceněná knihovnice Jarmila Křenková, PhDr. Helena Gajdušková (ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín) a Ing. Věra Pelcová (vedoucí Střediska regionálních knihovnických služeb vsetínské knihovny)

Oceněná knihovnice Bc. Renata Vinklerová, Mgr. Marie Fajkusová (knihovnice z Hutiska Solanec, která poslala nominaci), Helena Gajdušková a Věra Pelcová
Oceněná knihovnice Bc. Renata Vinklerová, Mgr. Marie Fajkusová (knihovnice z Hutiska Solanec, která poslala nominaci), Helena Gajdušková a Věra Pelcová

Oceněné knihovnice Renata Vinklerová a Jarmila Křenková
Oceněné knihovnice Renata Vinklerová a Jarmila Křenková

Slavnostního setkání se účastnili i představitelé obcí (jako zřizovatelů knihoven) – starostové a starostky či jejich zástupci. Přítomné přivítala místostarostka města Vsetín Simona Hlaváčová, která vyzdvihla důležitost knihoven v obcích. Často jsou jediným místem, kam lidé přichází nejen za četbou, ale také za vzděláním, kulturním vyžitím nebo vlídným slovem či sociálním kontaktem. Zároveň sem přicházejí s důvěrou bez ostychu a obav.

Místostarostka města Vsetín Mgr. Simona Hlaváčová
Místostarostka města Vsetín Mgr. Simona Hlaváčová

Na akci zazněly také dva odborné knihovnické příspěvky. V prvním představila Marie Šedá, metodička Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, standardy pro dobře fungující knihovnu. Poukázala na důležitá kritéria, která jsou základem dobré knihovny: kvalitní knihovní fond, prostory a vybavení, výpůjční dobu, personál, propagaci a web a v neposlední řadě finance. Na svou kolegyni navázala v praktickém příspěvku Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy. Zmínila několik nešvarů v interiérech i exteriérech knihoven, které mohou významně ovlivnit návštěvnost knihoven.

Zleva: Helena Gajdušková, Marie Fajkusová, Ing. Vladimír Petružela (starosta obce Hutisko Solanec), Renata Vinklerová, Bc. Pavel Zajíc (ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm), Jarmila Křenková, Věra Pelcová a Zbyněk Fojtíček (starosta obce Bystřička)
Zleva: Helena Gajdušková, Marie Fajkusová, Ing. Vladimír Petružela (starosta obce Hutisko Solanec), Renata Vinklerová, Bc. Pavel Zajíc (ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm), Jarmila Křenková, Věra Pelcová a Zbyněk Fojtíček (starosta obce Bystřička)

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku