Ocenění Jihočeský knihovník roku 2018 a regionální valná hromada SKIP

Ve středu 6. března 2019 se uskutečnila valná hromada jihočeské regionální organizace SKIP spojená se slavnostním vyhlášením Jihočeského knihovníka roku 2018 a několika odbornými přednáškami. Slavnostní akce se konala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a jeho muzejní knihovnou.

Setkání zahájila předsedkyně jihočeské regionální organizace SKIP Ivana Troupová. Přivítala milé hosty: zástupce Jihočeského kraje (Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, Mgr. Patrika Červáka, vedoucího odboru kultury a památkové péče, a Mgr. Františka Chrastinu, vedoucího oddělení kultury a zřizovaných organizací), Mgr. Ivo Kareše, ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a Mgr. Romana Giebische, Ph.D., předsedu SKIP.

Zahájení programu
Zahájení programu

Účastníky setkání přivítal ředitel Jihočeského muzea Ing. František Štangl.

Z došlých nominací na Jihočeského knihovníka roku 2018 vybral regionální výbor SKIP čtyři knihovnice městských knihoven a udělil také cenu Jihočeský MARK 2018 pro mladého knihovníka do 35 let.

Ocenění Jihočeský knihovník roku 2018 převzaly tyto knihovnice:

 • Jana Malšovská (Městská knihovna Rudolfov),

 • Vlasta Petrová (Městská knihovna Třeboň),

 • PhDr. Hana Týcová (Městská knihovna Písek),

 • Jana Urazilová (Městská knihovna Kaplice).

Jihočeské knihovnice roku 2018 Jana Malšovská, Jana Urazilová a PhDr. Hana Týcová; vzadu Ivana Troupová a Marie Hejná
Jihočeské knihovnice roku 2018 Jana Malšovská, Jana Urazilová a PhDr. Hana Týcová; vzadu Ivana Troupová a Marie Hejná

Ocenění Jihočeský MARK 2018 získal Michal Šimek (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích).

Jihočeský MARK 2018
Jihočeský MARK 2018

Všem oceněným byl předán diplom, poukázka na zakoupení dárku a dárková taška z krajského úřadu. Všem zástupci SKIP a krajského úřadu poděkovali za dosavadní aktivní práci a popřáli mnoho úspěchů do další práce a v osobním i pracovním životě.

Při této příležitosti zástupci kraje poděkovali také za celoživotní práci v knihovně a skvělé vedení spolkových kronik Marii Hejnové z Plané nad Lužnicí.

V další části programu jsme se věnovali regionální valné hromadě, především zprávě o činnosti a hospodaření v posledních třech letech. Následovalo poděkování za práci dosavadnímu regionálnímu výboru SKIP a volba nového regionálního výboru na období 2019–2021.

Jednání valné hromady
Jednání valné hromady

Hlasování
Hlasování

Končící regionální výbor SKIP
Končící regionální výbor SKIP

Do nového regionálního výboru byly zvoleny tyto kolegyně:

 • Ivana Troupová – předsedkyně (Městská knihovna v Českém Krumlově),

 • Magdaléna Hluštíková (Knihovna Augustina Dubenského Borovany),

 • Jiřina Kostková (Městská knihovna Kaplice),

 • Martina Kornoušková (Městská knihovna Vimperk),

 • Irena Plošková (Šmidingerova knihovna Strakonice),

 • Jana Pokorná (Městská knihovna Písek),

 • Olga Šenoldová (Městská knihovna Jindřichův Hradec),

 • Lidmila Švíková – hospodářka (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích),

 • PhDr. Irena Treybalová (Knihovna Biologického centra AV ČR, v. v. i.).

Jako členky dozorčí komise byla zvoleny:

 • Marie Hejnová (Městská knihovna Planá nad Lužnicí),

 • Eva Jilečková (dříve Městská knihovna Prachatice),

 • Miroslava Průchová (Knihovna městyse Křemže).

Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení valné hromady SKIP.

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu
Pohled do sálu

V průběhu programu jsme si vyslechli tři přednášky: Projekty na podporu četby (pronesl ji Roman Giebisch), První knihovní zákon a jeho vliv na rozvoj knihovnictví (tu si připravila náměstkyně ředitele muzea Mgr. Helena Stejskalová) a Knihovny a jejich rozvoj po nástupu informačních sítí (o tématu pojednala Lidmila Švíková).

Setkání se zúčastnilo přes 60 knihovnic a hostů.

Pro všechny bylo připraveno (jako již tradičně na akcích jihočeské regionální organizace SKIP) malé občerstvení, které připravily jednotlivé členky regionální organizace. Všem touto cestou moc děkujeme.

Autorem fotografií je Mgr. Martin Nechvíle z Městské knihovny v Českém Krumlově (fotografie jsou součástí archivu jihočeské organizace SKIP).

Komentáře k článku