Kniha ti sluší 2019 na Jaboku

Když se letos v únoru v e-mailové konferenci Knihovna objevila informace o možnosti zapojit se do kampaně Kniha ti sluší, řekli jsme si, že bychom tuto kampaň mohli v Knihovně Jabok (Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok) zkusit využít k uspořádání akcí k některým knihám, jejichž autory jsou učitelé Jaboku. Rozhodli jsme však, že v tomto případě nepůjde o odborné, úzce zaměřené knihy, nýbrž o dvě publikace, které jsou určené spíše pro širší veřejnost.

U Božího mlýna

První akcí uspořádanou v rámci kampaně Kniha ti sluší byla autogramiáda a beseda ke knize U Božího mlýna. Jde o knižní rozhovor Josefa Beránka s Ladislavem Heryánem – katolickým knězem, salesiánem, který působí jako teolog a pedagog na Jaboku a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem několika knih, veřejnosti je znám mimo jiné svými vazbami na český underground.

Obálka knihy U Božího mlýna
Obálka knihy U Božího mlýna

Autogramiáda se konala se 10. dubna 2019 v aule Jaboku a navazovala na program dne otevřených dveří Jaboku, při kterém se zájemci o studium mohli zúčastnit diskusí s učiteli i studenty, otevřených seminářů aj. K besedě jsme pozvali nejen Ladislava Heryána, jehož životnímu příběhu je kniha U Božího mlýna věnována, ale také jejího autora Josefa Beránka. Celou akcí provázel ředitel Jaboku Alois Křišťan, který oba protagonisty osobně velmi dobře zná, čímž rozhovor získal zajímavý rozměr navíc. Návštěvníci se během něj dozvěděli nejen to, proč se kniha jmenuje U Božího mlýna, ale také detaily o tom, jak vznikala, co na její přípravě bylo těžké či zajímavé, čím se tento rozhovor lišil od knižních rozhovorů s jinými osobnosti, které Josef Beránek uskutečnil, jak moc Ladislav Heryán měnil text knihy při autorizaci atd. Došlo také na dotazy o životě Josefa Beránka i Ladislava Heryána i mnohá další témata. Samozřejmě nechyběl ani prostor na dotazy z publika nebo na hudební vstup Ladislava Heryána. Atmosféra celé akce byla velmi příjemná, diskuse zajímavá a návštěvníci pokládali neustále další a další dotazy. Nikomu nevadilo, že oproti původnímu plánu celá akce i s autogramiádou trvala téměř dvě hodiny, a všichni odcházeli s dobrým pocitem příjemně stráveného času; snad se příjemnou atmosféru celé akce podařilo alespoň částečně zachytit na fotografiích na webových stránkách knihovny.

Josef Beránek, Ladislav Heryán a Alois Křišťan (s mikrofonem)
Josef Beránek, Ladislav Heryán a Alois Křišťan (s mikrofonem)

Účastníci besedy
Účastníci besedy

Ladislav Heryán podepisuje knihu U Božího mlýna
Ladislav Heryán podepisuje knihu U Božího mlýna

Bůh je tady

24. dubna 2019 – v týdnu oslav Světového dne knihy a autorských práv – se na Jaboku konala beseda ke knize Bůh je tady. Její autorka Jana Zajícová, která vyučuje na Jaboku, v této knize nenásilnou formou vypravuje biblické příběhy a propojuje je s tématy, které děti dobře znají ze svého života. Důležitou součástí knihy jsou také ilustrace Magdaleny Bořkovcové, které text knihy podtrhují a rozvíjejí.

Obálka knihy Bůh je tady
Obálka knihy Bůh je tady

Akce nebyla jen besedou a autogramiádou. Pro návštěvníky byla v aule Jaboku připravena také výstava ilustrací Magdaleny Bořkovcové a v závěru akce i tvořivý workshop.

Magdalena Bořkovcová a Jana Zajícová
Magdalena Bořkovcová a Jana Zajícová

Nechyběla ani autogramiáda
Nechyběla ani autogramiáda

Na akci se sešli účastníci od kojeneckého po důchodový věk, přibližně polovinu návštěvníků akce však tvořily děti předškolního nebo mladšího školního věku. Většina dětí zaujatě poslouchala povídání Jany Zajícové a Madaleny Bořkovcové o tom, jak spolu pracovaly na knize Bůh je tady, nebo o tom, jak se člověk může stát autorem či ilustrátorem knihy. Některé děti se do diskuse dokonce zapojily svými dotazy. Po skončení besedy následovala autogramiáda a poté tvořivý workshop, který pro děti i jejich rodiče připravila Madalena Bořkovcová. Jeho cílem bylo vytvořit ilustrace k biblickým příběhům. Skupina lidí si vybrala biblický příběh a poté každý z účastníků v dohodnutém pořadí kreslil kousek obrázku k příběhu v čase vyměřeném přesýpacími hodinami; poté v kreslení pokračoval další člen skupiny, dokud nebyla společná ilustrace zcela hotová. Děti si k ilustraci zvolily třeba příběh o stvoření, boj Davida s Goliášem, příběh Jonášovi v břiše velryby, poslední večeři a další. Obrázky, které během workshopu vznikly, se nám všem velice líbily a ocenili jsme i vtipné detaily, které přímo v Bibli uvedeny nejsou (například párek pavouků na Noemově arše). Hotové ilustrace děti vystavily na nástěnce přímo na místě – vy si je můžete prohlédnou ve fotogalerii na webových stránkách Knihovny Jabok.

Jedna z ilustrací, které vznikly v rámci workshopu
Jedna z ilustrací, které vznikly v rámci workshopu

Na Jaboku nám knihy sluší

Do kampaně Kniha ti sluší se Knihovna Jabok letos zapojila poprvé. Přestože s organizací besedy či autogramiády je samozřejmě docela dost práce, naše zkušenosti jsou velmi pozitivní. Zveřejnění informací o akcích na webu kampaně bylo velmi snadné, vítanou podporou byl příspěvek na honoráře pro účinkující autory, který byl díky zapojení do kampaně Kniha ti sluší účinkujícím autorům vyplacen prostřednictvím Svazu českých knihkupců a nakladatelů. K propagaci jsme využili nejen webové stránky kampaně, ale také informační kanály nakladatelství, která obě knihy vydala. Díky podpoře nakladatelství Portál bylo také možné připravit výstavu ilustrací Magdaleny Bořkovcové, která obohatila besedu ke knize Bůh je tady.

Obě akce se podle našeho názoru velice povedly, a tak se těšíme, že se nám v rámci Kampaně kniha ti sluší podaří podobné akce uskutečnit i v následujících letech.

Obrazový doprovod pochází z archivu Knihovny Jabok.

Komentáře k článku