Časopis Malý tvořivec z dílny Klubu tvořivých knihovníků

Klub tvořivých knihovníků SKIP (dále KTK) má za sebou více než osm let existence. Průběžně hledám náplň další společné činnosti. S vynikajícím nápadem na celorepublikovou akci KTK přišla na začátku roku 2018 paní Andrea Beranová, externí pracovnice Městské knihovny Děčín. Vymyslela, že bychom v KTK mohli vytvořit tištěný černobílý tvořivý časopis, který bude rozšiřován v knihovnách jako společný dárek ke dni dětí 2018 od tvořivých knihovnic všem dětem, které chodí do knihovny. Obsahem autorských pracovních listů (nikoliv kopií odjinud) měly být různé kvízy, omalovánky, vystřihovánky, oblékačky, skládačky, labyrinty a bludiště podle fantazie autorek. A tak nám přibyla nová, velice zajímavá a snad i přínosná tvořivá činnost.

Obrátila jsem se na členky klubu s dotazy, zda by některé z nich byly ochotny se do tvorby pracovních listů pro časopis pustit a zda by se některá z nich zapojila do činnosti redakční rady. Ani jeden dotaz nezůstal bez odezvy. K tomu, že budou přispívat svými nápady, se přihlásilo přes deset autorek. Podařilo se nám ustanovit i redakční radu. Byly tak k dispozici autorky, redakční rada a šéfredaktorka – autorka nápadu, která se ujala toho, že vytvoří grafický návrh celého výtisku a z dodaných autorských listů složí celek. Než jsme vyzvaly potenciální autorky k tvorbě, bylo ale třeba si spoustu věcí ujasnit.

Jak se bude časopis vlastně jmenovat? Bude to časopis nebo to budou pracovní listy? V rámci KTK jsem také vyhlásila anketu o nejlepší a nejvýstižnější název plánovaného časopisu. Zvítězil název Malý tvořivec. Podnázev Pracovní listy pro děti v knihovnách vystihuje obsah i cílovou skupinu časopisu.

Z počáteční diskuse v rámci redakční rady nad názvem, cílovou skupinou, rozsahem, periodicitou, formátem a mnoha dalšími otázkami vzešla představa, která byla zrealizována v prvním čísle časopisu Malý tvořivec – léto 2018. Cílovou skupinu jsme se nakonec rozhodly nezužovat. Primárně je časopis určen pro předškoláky a děti mladšího školního věku a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Dozvěděly jsme se, že si kvízy rády vyplňují i starší děti a úkoly prý luští i některé maminky. U některých složitějších úkolů dětem pomáhají rodiče.

Co se týká periodicity, napadlo nás, že by nemuselo zůstat jen u jediného čísla, tj. že v roce 2018 zahájíme zkušební nultý ročník časopisu a podle ohlasu se pak pustíme případně do dalších čísel. Ohlas na první číslo nultého ročníku byl kladný. Dohodly jsme se, že časopis bude vycházet dvakrát ročně. Tematicky bude věnován různým ročním obdobím. Pro rozsah, tj. počet stran, je limitující počet pracovních listů, které se sejdou od autorek – podle toho, kolik budou mít nápadů, kolik času naleznou vedle svých pracovních a rodinných povinností. V prvním čísle bylo 17 tvořivých listů, v dalších méně. Šéfredaktorka zapojila do vymýšlení i své dvě dcery.

Titulní stránka časopisu Malý tvořivec – jaro 2019 (zdroj: KTK)
Titulní stránka časopisu Malý tvořivec – jaro 2019 (zdroj: KTK)

Časopis vychází pouze v elektronické formě a ve formátu PDF jsou jednotlivá čísla umístěna k volnému stahování na webu KTK. Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisknout a kopírovat pro účely různých akcí pořádaných v knihovnách i pro jednotlivé malé čtenáře. Pro potřeby knihovny doporučujeme použít běžnou plastovou nasazovací hřbetní lištu, aby listy držely u sebe a daly se v případě potřeby rychle rozpojit.

Každé nové číslo časopisu je nabízeno všem knihovnám k volnému použití všemi možnými cestami, především prostřednictvím knihovnických elektronických konferencí.

Informaci o časopise jsem 27. listopadu 2018 osobně prezentovala na konferenci k projektu S knížkou do života (Bookstart) v Hradci Králové. Časopis nelze zařadit přímo do projektu, ale některé knihovnice mi na konferenci daly za pravdu, že ačkoliv časopis nepodporuje přímo čtenářskou gramotnost, podporuje tvořivost malých dětí a bylo by škoda jej nevyužít. Shodly jsme se na tom, že mohou časopis přidat do dárkových sad.

Máme již za sebou tvorbu tří čísel časopisu: Malý tvořivec – léto 2018, zima 2018 a jaro 2019. Posilou je nám zpětná vazba z knihoven a pár připomínek, jak časopis vylepšit. Nejdříve žádná zpětná vazba nebyla, ale nakonec se přeci jen některé knihovny ozvaly; moc jim za to děkujeme. Zpětná vazba je pro nás dobrým impulsem k tvorbě a vylepšování dalších čísel a úkolů pro děti. Uvedu zde (anonymně) pár názorů z knihoven. Nepovažujte prosím níže uvedené ohlasy za chlubení, ale berte je především jako zdroj inspirace, jak můžete časopis prakticky využít:

 • „Je to něco, co potřebujeme a hledaly jsme na internetu. Tam jsou ale většinou samé kýče. Do knihovny nám chodí pravidelně školka a děti z prvního stupně, takže pro ně budeme mít hezké odměny a učitelé to také využijí.“

 • „Chtěla bych vám poděkovat za výborný nápad, jakým je Malý tvořivec. V pátek jsme hledaly s kolegyní něco k adventu a Vánocům a nacházely víceméně samé kýče. Pak jsem otevřela vaše pracovní listy a zjistila, že tady se myslí a nekýčuje. Už se těším na vánoční vydání.“

 • „Na dětském oddělení v hlavní budově knihovny jsme Malého tvořivce nechali dětem k rozebrání a na pultě se moc dlouho neohřál. Když do něj děti nahlížely, ozývalo se: „jů, to si můžeme vzít??“ Byly překvapené, že mohou.“

 • „Tiskneme tematicky vybrané listy do pohádkových kufříků, se kterými s dětmi pracujeme.“

 • „Moc děkujeme za mail a odkaz! Už jsme si vytiskly, slepily knihovničku a jsme v úžasu nad kreativností a šikovností kolegyň!“

 • „Tvořivé listy tiskneme na dětské odpoledne.“

 • „Na pobočkách knihovny (máme tři) kolegyně pracovní listy rozdávají jako odměny při besedách. Dětem se moc líbí a nosí ukazovat splněné úkoly.“

 • „Malého tvořivce přidáváme do setů v rámci projektu Bookstart.“

 • „Díky, čerpám z toho koncentrační cvičení i pro lekce paměti se seniory ;).“

 • „Šíříme časopis v Knihovně města Plzně, kde je k dispozici všem provozům a šíříme též přes SKIP – Plzeňský region, odkud míří do knihoven Plzeňského kraje. Zároveň  jsme jej zařadili do dárkových balíčků pro rodiče k projektu S knížkou do života (Bookstart).“

 • „Děkuji za číslo časopisu, využíváme ho nejen v knihovně, ale i v hodinách reedukace a pedagogické intervence při práci s žáky, kteří mají specifické poruchy učení, individuální plány, podpůrná opatření apod., a při práci s dětmi cizinci.“

 • „Dále je několikrát vytištěn na dětském oddělení i s odkazem, kde ho vytisknout, a na naší pobočce také.“

 • „Milé, zábavné, nápadité, už připraveno k použití na Den pro dětskou knihu.“

 • „Děkuji za náměty a nápady v předvánoční čas. Využiji již tento víkend, kdy u nás v knihovně máme den otevřených dveří.“

 • „Je to úžasný materiál a zrovna něco použiji.“

 • „Moc děkuju za časopis, je skvělý! Dneska hned s dětmi začneme spojovat perníčky a vybarvovat, budou mít radost, omalovánky milují.“

 • „Mají to hezký, komplexní, ode všeho něco. Pouze úkol č. 5 mi přijde, že je pro opravdové výtvarníky. Já osobně bych ty postavičky nakreslil jedině s pomocí obrázků a to bych je spíš obkreslil, natož nakreslil a natož dítě cca sedmileté. Ale jinak dobrý.“ (zpětná vazba učitele mateřské školy pracujícího s předškoláky na konkrétní číslo časopisu – jaro 2019)

 • „Originální pracovní listy jsou bezvadné – prakticky ověřeno na šestileté dceři.“ (zpětná vazba od maminky malé uživatelky)

Velmi cenná byla pro nás zpětná vazba na první číslo časopisu Malý tvořivec – léto 2018 od paní učitelky mateřské školy, která pracuje přímo s předškoláky a se kterou jsem se nad časopisem sešla. Prošla se mnou úkol po úkolu a ústně zhodnotila, jak se jej dětem dařilo plnit, jak složité pro ně byly, kde musela pomoci ona a co nechala na rodiče, když to společně se všemi dětmi nemohla sama zvládnout. Původně jsme chtěly tuto zpětnou vazbu do dalšího čísla zohlednit, ale zohlednily jsme pouze něco, jelikož, jak je uvedeno výše, jsme se rozhodly věkové složení cílové skupiny nezužovat.

Na závěr připojuji poděkování: Chtěla bych touto cestou poděkovat všem autorkám, které vytvořily a poskytly své autorské listy do některého z čísel nebo pomohly radou, aby čísla byla co nejkvalitnější. Do letošního čísla časopisu Malý tvořivec – jaro 2019 přispěla i kolegyně z pardubické knihovny v Dubině, která ani není členkou KTK. Pokud by se našli další autoři, rádi je přijmeme do svých řad. Poděkování patří především Andree Beranové, která to celé vymyslela a dává všechna čísla dohromady.

Komentáře k článku