Březen – měsíc čtenářů 2019 v jarošovské Pravdově knihovně

Veškeré akce připravené k Březnu – měsíci čtenářů se v Pravdově knihovně Jarošov nad Nežárkou odehrály v kulisách výstavy grafik, ex libris, PF a drobných prací „našeho Pražáka“ Vlastimila Soboty, která knihovnu zdobí již od prosince loňského roku.

Výstava prací Vlastimila Soboty
Výstava prací Vlastimila Soboty

Hned 1. března 2019 si knihovna připomněla plných dvacet let působení v současných prostorách. Uspořádala k této příležitosti Den otevřených dveří. Ten dopoledne patřil dětem. Nejdříve prvňáčci luštili pohádkovou křížovku a pobavili se i při připravených pohybových aktivitách. Po nich navštívily knihovnu i děti z obou oddělení mateřské školy. V rámci dopolední procházky zašly na pohádku a hrátky se zvířátky. Odpoledne bylo určeno všem návštěvníkům bez rozdílu věku. Připravena pro ně byla prohlídka kronik, kterých je už sedm, knížky za pětikačku, informace o službách i promítání záznamů z uskutečněných akcí. Ti, které nabízený program přilákal, strávili v knihovně příjemný čas při dobrém občerstvení a hezkém vzpomínání až do setmění, kdy je vystřídaly nejmladší děti z krojové družiny při svém pravidelném pátečním setkání.

Den otevřených dveří – prvňáčci
Den otevřených dveří – prvňáčci

Den otevřených dveří – malé děti z mateřské školy
Den otevřených dveří – malé děti z mateřské školy

Den otevřených dveří – větší děti
Den otevřených dveří – větší děti

Den otevřených dveří – odpolední vzpomínání
Den otevřených dveří – odpolední vzpomínání

Úterní dopoledne 12. března patřilo už tradiční akci Druháci čtou prvňáčkům. Loňští prvňáčci předvedli těm letošním své umění čtením krátkých ukázek z knížky Bráchova bota, kterou loni dostali v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Letošní prvňáčci pak jako důležitá porota vybrali toho nejzdatnějšího z nich. Vítězové si odnesli sladké ceny a všichni ostatní pak drobné pozornosti.

Druháci – vítězní čtenáři
Druháci – vítězní čtenáři

Dne 18. března jsme měli příležitost přivítat v knihovně mladého regionálního spisovatele Martina Stručovského. Vyprávěl nám o svých dosavadních literárních počinech a z jedné dosud nevydané knížky nám přečetl ukázky. Zájemci o detektivní četbu si mohou v knihovně vypůjčit jeho knihu Bez duše. Toto setkání jsme také využili k tomu, abychom ocenili pilné čtenáře, kteří od knihovnice jako její osobní dárek získali čtenářskou placku. To ale nebylo jediné ocenění, ke kterému došlo. SKIP vyhlásil pro letošní rok akci Mistr četby, v rámci které se oceňují nejzdatnější muži – čtenáři. I my tady takového máme. Tento titul právem náleží Ing. Vladimíru Čejnovi. Vlastnoručně vyrobenou cenu – krásnou dřevěnou sošku čtenáře – mu předal starosta obce Bohumil Rod, sám pravidelný čtenář naší knihovny.

Beseda s Martinem Stručovským
Beseda s Martinem Stručovským

Starosta Mistrovi četby předává vlastnoručně vyrobenou cenu
Starosta Mistrovi četby předává vlastnoručně vyrobenou cenu

Mistr četby Pravdovy knihovny Jarošov nad Nežárkou s cenou a diplomem
Mistr četby Pravdovy knihovny Jarošov nad Nežárkou s cenou a diplomem

Ceny pro Mistra četby
Ceny pro Mistra četby

Už poslední únorové úterý (tedy ještě před začátkem Března – měsíce čtenářů) bylo zahájeno další pokračování pravidelného týdenního kurzu tréninku paměti. Při pěti setkáních si jeho účastnice provětraly mozkové závity pomocí zajímavých technik i zábavných her s osvědčenou lektorkou Olgou Šenoldovou. Ke stálým účastnicím se i tentokrát přidalo několik nových zájemkyň, které svého rozhodnutí určitě nelitovaly.

Trénink paměti
Trénink paměti

První březnové pondělí ráno hned po zvonění zavítala knihovnice do základní školy s pravidelnou nabídkou nových knih. Všem žákům shromážděným ve školní družině přečetla několik motivačních ukázek a pozvala a je k účasti na připravovaných akcích knihovny.

Ve čtrnáctidenních intervalech navštěvuje knihovnice vždy v úterý po obědě střídavě obě oddělení mateřské školy s „pohádkou na sladké usínání“. Větší děti na pokračování seznamuje s příhodami zvířátek v knize Vítejte u veverek, za těmi malými zase přichází se čtením z knihy Bráška je taky ježek. Tyto aktivity se odehrávají v rámci projektu Celé Česko čte dětem a budou pokračovat až do konce školního roku.

Fotografie pocházejí z archivu Pravdovy knihovny Jarošov nad Nežárkou.

Komentáře k článku