Zemřela PhDr. Hana Molinová, dlouholetá ředitelka karvinské knihovny

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 12. listopadu 2018 nás navždy opustila dlouholetá ředitelka, naše kolegyně a přítelkyně PhDr. Halina Molinová.

PhDr. Hana Molinová

PhDr. Hana Molinová
PhDr. Hana Molinová

Byla absolventkou oboru Knihovnictví a vědeckých informací, který vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1974). Doktorát získala v roce 1984 na Vratislavské univerzitě (Polsko) za práci Význam polských oddělení veřejných knihoven na Těšínském Slezsku v Československu při popularizaci četby v polském jazyce.

Dr. Molinová svoji profesní dráhu spojila s Regionální knihovnou Karviná (dříve Okresní knihovna Karviná), kde od roku 1965 pracovala nejprve jako knihovnice, posléze vedoucí oddělení (1969), vedoucí odboru (1974) a poté náměstkyně ředitele (1979), od roku 1990 do 31. ledna 2018 byla ředitelkou.

Spolupracovala i s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě – vyučovala předmět Hudební knihovny.

Byla oceněna Stříbrným křížem za zásluhy uděleným prezidentem Polské republiky Alexandrem Kwaśniewskim a Zlatým křížem za zásluhy uděleným prezidentem Polské republiky Lechem Kaczyńskim. Jako první obdržela v roce 2018 pamětní medaili MUDr. Wacława Olszaka za rozvoj v oblasti vzdělání, propagaci knihovnictví a rozvoj kultury ve městě Karviná.

Byla osobností, která svými aktivitami přesahovala daleko nad rámec knihovnických a informačních procesů. Měla velké zásluhy na propagaci čtenářství, sledovala světové trendy v oblasti poskytování knihovnických a informačních služeb v návaznosti na rozvoj informačních technologií a požadavků uživatelů. Vytvářela podmínky pro zajišťování informační výchovy uživatelů ke zvýšení jejich funkční gramotnosti a zvyšování jejich schopnosti práce s informacemi. Stála u zrodu časopisu Sova, který vydává Regionální knihovna Karviná. Je autorkou projektu Knižní jarmark, který je realizován nepřetržitě od roku 1994. Spolupracovala na tvorbě knihy a audioknihy Skoro zapómniane.

Podporovala aktivity realizované v Regionální knihovně Karviná pro občany s hendikepem, multikulturní akce a setkávání generací, promítání Filmového klubu, který při karvinské knihovně působí nepřetržitě od roku 1968.

Pod jejím vedením Regionální knihovna Karviná pružně reagovala na poptávku a měnící se situaci a knihovna patří v tomto ohledu k příkladům „dobré praxe“ českého knihovnictví, který je v odborných kruzích často dáván za vzor ostatním knihovnám.

Důkazem kvality služeb jsou ocenění, která pod vedením dr. Molinové Regionální knihovna Karviná obdržela. Knihovna získala Plaketu města Karviné za veřejně prospěšnou činnost, v Helsinkách Cenu Evropské veřejné knihovny za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení, na konferenci INFORUM 2000 za elektronickou meziknihovní výpůjční službu 1. místo v anketě o nejvýznamnější český a slovenský produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji, Pamětní medaili Zdeňka Václava Tobolky za úspěšnou reprezentaci českého knihovnictví, Hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, zvláštní ocenění a diplom Ministerstva kultury ČR v kategorii informační počin v soutěži Knihovna roku 2011, nejzajímavější projekt podpořený z prostředků Evropské unie v Moravskoslezsku (podle hlasování na serveru Nejkačka.eu), cenu Městská knihovna roku 2012 v kategorii města nad 40 000 obyvatel.

Dr. Molinová měla osobní zásluhy na tom, že se Regionální knihovna Karviná změnila v dynamické, moderní, vzdělávací, kulturní, společenské, komunitní centrum, které realizuje stovky regionálních, národních i mezinárodních akcí (Knižní jarmark, Z książką na walizkach, Setkání s významnými osobnostmi, Mezinárodní odpoledne poezie) a projektů podpořených grantovými programy Statutárního města Karviná, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Evropské unie, českých i zahraničních fondů. S jejím jménem je také spojena rekonstrukce ústřední budovy Regionální knihovny Karviná v Karviné-Mizerově.

Na  paní ředitelku budeme vždy vzpomínat s úctou a obdivem, protože byla velkým a ušlechtilým člověkem, ochotným vždy podat pomocnou ruku.

Všem bude chybět. Čest její památce!

Autorem fotografií je Edmund Kijonka.

Redakční poznámka: PhDr. Haně Molinové je věnováno i heslo ve Slovníku českých knihovníků.

Komentáře k článku