Týden knihoven 2018 v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova

Na Týden knihoven se v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova snažíme připravit program pro všechny věkové kategorie.

Nejdříve je na programu návštěva Domova Alfreda Skeneho. Setkání uživatelů domova a dětí je vždy obohacujícím zážitkem. Do domova chodíme s dětmi často. Tentokrát malí recitátoři druhé třídy přednesli babičkám a dědečkům krátký program o podzimu. Prvňáčci zpívali písničky o písmenkách. Páťáci jako zkušení čtenáři přečetli posluchačům zajímavé pověsti z okolí Pavlovic a proložili je písničkami za doprovodu kytary. Hezké odpoledne zakončila veršovaná pohádka O Sněhurce.

Návštěva v Domově Alfreda Skeneho
Návštěva v Domově Alfreda Skeneho

Odpoledne zaplnila všechny prostory knihovny školní družina. Děti si prohlédly nové knížky z cirkulace. Následně jsme četli pro ně neznámé slovinské pohádky z knihy Kouzelný prsten.

Družina v knihovně
Družina v knihovně

Prvňáčci přišli do knihovny poprvé. Byla pro ně připravena výstavka knih se zajímavým čtením o písmenkách. Nemohly chybět ani pohádky a hádanky.

První třída v knihovně
První třída v knihovně

První třída a písmenka
První třída a písmenka

Hanácké pohádky a pověsti od Bohumíra Štégera byly hlavní náplní při návštěvách druhé, třetí a čtvrté třídy.

Druhá třída a pohádky
Druhá třída a pohádky

Třetí třída a knihy
Třetí třída a knihy

Čtvrtá třída a pověsti
Čtvrtá třída a pověsti

Děti dojíždí do naší školy i z okolních vesnic, a tak si vybíraly pověsti, které se týkaly jejich bydliště.

Páťáci, kteří po celou dobu školního roku navštěvují knihovnu s kroužkem čtenářské gramotnosti, se dověděli historické zajímavosti z obecních kronik a přečetli pověsti z Pavlovic.

Pátá třída a čtení pověstí
Pátá třída a čtení pověstí

Pátá třída před knihovnou
Pátá třída před knihovnou

Pro účastníky projektu S knížkou do života (Bookstart) jsme připravili povídání na téma Znáte svoji obec? Čerpali jsme ze zajímavé historie zdejšího zámku a z obecních kronik.

S knížkou do života (Bookstart)

S knížkou do života (Bookstart)
S knížkou do života (Bookstart)

Nezapomněli jsme ani na seniory. Na Setkání seniorů jsme je pomocí projekce seznámili s prací naší knihovny. Bylo pro nás potěšením, že o dění v knihovně projevili velký zájem. Všichni dostali pozvánky na listopadové Půjčování s punčováním (předadventní čtení).

Setkání seniorů
Setkání seniorů

Týden knihoven 2018 se zaměřením na regionální historii se vydařil. Využili jsme vzpomínek seniorů, obecních kronik a knih o našem kraji.

Věříme, že jsme získali nové návštěvníky naší knihovny, a těšíme se na další zajímavé téma příštího Týdne knihoven.

Autorem fotografií je Jiří Sklenář.

Komentáře k článku