Týden knihoven 2018 v Knihovně Václava Štecha Slaný

Na 22. ročník Týdne knihoven jsme pro čtenáře Knihovny Václava Štecha Slaný (a nejen pro ně) připravili mnoho zajímavých akcí, které netrvaly pouhý týden, ale celý měsíc.

Novinkou, která se zatím ještě v mnoha knihovnách neobjevila, bylo otevření Semínkovny. Iniciativa Semínkovna vznikla v České republice v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení. Sázej, sklízej, sdílej – svobodně, ekologicky a ekonomicky. Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení sklizených semínek v Semínkovně.

Největším očekáváním a vyvrcholením všech akcí letošního ročníku Týdne knihoven byla Lokálka čili lokální historie.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Přemyslovské střední Čechy jsme uspořádali besedu s RNDr. Jaroslavem Hukem, CSc., který nám vysvětlil, jak tato společnost funguje, kde získávají peníze na projekty, jako jsou např. Varhany znějící, nebo na vydávání monotematicky zaměřených regionálních publikací. Jejich prioritou je propagace regionu, jeho kulturního a přírodního dědictví a turistického potenciálu, podpora rozvoje a spolupráce neziskového sektoru v rámci regionu. Za účelem podpory všestranného rozvoje regionu spolupracují s nadacemi, se spolky, s podnikateli a jinými organizacemi. Všechny jimi vydané publikace jsou zastoupeny v našem knihovním fondu a čtenáři mají možnost si je zapůjčit.

S přednáškou Prameny slánské historie byl dalším hostem Libor Dobner, velký patriot, novinář, historik a autor knih o Slaném, ale i pověstí z našeho regionu převyprávěných pro děti. S knihovnou v rámci různých besed pro školy i seniory spolupracuje často a rád.

Lákavou nabídkou je Karta 7+ pro občany starší 60 let na doživotní registraci do knihovny zdarma. Podmínkou pro získání je navštívení sedmi akcí knihovny v rozmezí 12 měsíců. Poté čtenář obdrží speciální průkazku s doživotní registrací do knihovny Václava Štecha Slaný zdarma.

Nezapomněli jsme ani na naše dětské čtenáře, pro ně kolegyně z dětského oddělení a pobočky Na Dolíkách, která sídlí ve 3. základní škole Slaný, připravily besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, jež se věnuje tvorbě pro mladší děti.

Uskutečnila se i beseda se známým fotografem, astronomem, cestovatelem a spisovatelem Petrem Horálkem nazvaná Uganda 2013 aneb Lov perel v rovníkové exotice. Snímky P. Horálka byly několikrát vybrány jako prestižní Astronomický snímek dne NASA, Astronomický snímek týdne ESO nebo Česká astrofotografie měsíce. Povídání doprovázené prezentací z cesty do Ugandy, která vyvrcholila vyfotografováním vytouženého zatmění slunce v roce 2013, bylo pro všechny návštěvníky velkým a příjemným zážitkem a důstojným zakončením Týdne knihoven 2018.

Pro všechny knihovnice je zájem o naše akce odměnou a poděkováním za práci, kterou dělají rády, a narůstající počet čtenářů svědčí o tom, že se knihovna ubírá tím správným směrem.

Komentáře k článku