Táborští studenti knihovnictví si vyzkoušeli práci v bratislavských knihovnách

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře umožnila ve školním roce 2017/2018 vybraným studentům oboru Informační služby účast na zahraniční praxi. Osm studentů druhého ročníku a čtyři studenti třetího ročníku dostali možnost v rámci projektu Napříč Evropou za získáním praktických dovedností za podpory dotačního programu Erasmus + KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců navštívit dvě partnerské knihovny v Bratislavě, hlavním městě Slovenska. Hostitelskými organizacemi se stala Univerzitná knižnica v BratislaveMestská knižnica v Bratislave. Praxe proběhla od 27. května do 9. června 2018, tedy v intervalu čtrnácti dní.

Studenti byli rozděleni do těchto dvou pracovišť. Čtyři studenti třetího ročníku a dva studenti druhého ročníku navštěvovali univerzitní knihovnu, zatímco zbylých šest studentů druhého ročníku si vyzkoušelo práci v městské knihovně.

Univerzitná knižnica v Bratislave, nejstarší a největší vědecká knihovna na Slovensku, obsahující přes dva miliony knihovních jednotek, umožnila praktikantům práci ve třech odděleních. V prezenčním oddělení se věnovali půjčování dokumentů a ukládání dokumentů připravených pro převzetí uživatelem. Absenční oddělení navíc umožnilo vyzkoušet si registraci nových čtenářů a všeobecná studovna vyžadovala hlavně práci s katalogem knihovny. Zajímavou zkušeností byla práce s  knihovním systémem Virtua, který byl pro studenty poněkud obtížnější než systémy, na které jsou zvyklí z předchozí praxe v českých knihovnách. Mimo tato oddělení měli praktikanti možnost alespoň formou exkurze navštívit oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení digitalizace, skladů, restaurátorské dílny a depozitních knihoven OSN, UNESCO a NATO.

Mestská knižnica v Bratislave, která má ve svém fondu cca 260 tisíc knihovních jednotek, umožnila práci v oddělení pro děti a mládež, oddělení krásné a cizojazyčné literatury, odborné literatury v hudebním oddělení a nakonec v oddělení pro nevidomé a slabozraké. Právě této oblasti a jejímu rozvoji se knihovna věnuje zvláště intenzivně. Každý student měl příležitost pracovat v každém z oddělení a získat poznatky týkající se specifik jednotlivých oddělení. Navíc se studenti zúčastnili akce konající se v Letní čítárně u Červeného raka (tyto akce se konají pravidelně od května do září).

Studentka za pultem dětského oddělení Mestské knižnice v Bratislave
Studentka za pultem dětského oddělení Mestské knižnice v Bratislave

Součástí byl doprovodný kulturně-poznávací program v místě a okolí. Studenti navštívili například Bratislavský hrad, Slovenské národní divadlo nebo Devín.

Studenti a vedoucí stáže se slovenskými kolegy
Studenti a vedoucí stáže se slovenskými kolegy

Od studentů se očekávala pečlivá příprava před akcí a samozřejmě aktivní působení na pracovišti. Dále se museli aktivně účastnit dokončovací fáze projektu, a to tvorbou nástěnek a výstav, psaním článků, tvořením letáků nebo prezentací zážitků a získaných zkušeností jednak před svými spolužáky ze všech knihovnických ročníků, jednak před profesionálními knihovníky na poradách knihovníků. Největší akcí byl jednodenní návrat do Bratislavy, kde dva zúčastnění studenti zhodnotili celou stáž před partnerskou Strednou odbornou školou masmediálních a informačních študií.

Velké díky patří pracovníkům obou partnerských knihoven – za pohostinnost a čas věnovaný praktikantům, za předané zkušenosti a trpělivost během zaučování. Jmenovitě pak dík patří ředitelce knihovních činností Mgr. Monice Lopušanové z univerzitní knihovny a vedoucí úseku metodiky a koordinace Mgr. Evě Šulajové z městské knihovny.

Fotografie pocházejí z archivu Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 – logo Program Erasmus+ – logo

Komentáře k článku