Projekt S knížkou do života (Bookstart) v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

V roce 2018 se Masarykova veřejná knihovna Vsetín připojila k celorepublikovému projektu S knížkou do života (Bookstart). S cílovou skupinou maminek/rodičů s malými dětmi spolupracuje vsetínská knihovna dlouhodobě. Byla vlastně i místem, kde před řadou let vzniklo Rodinné a mateřské centrum Vsetín. Rodičům na a po mateřské dovolené se knihovna věnovala i v několika vzdělávacích projektech – realizované aktivity byly zaměřeny především na rozvoj motivace, návrat na pracovní trh, jazykové dovednosti a další měkké dovednosti. Souběžně s těmito činnostmi vždy knihovna prosazoval rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti, a proto projekt S knížkou do života (Bookstart) velmi uvítala.

Knihovna zakoupila 150 dárkových sad (tašek), které průběžně během roku věnovala nově narozeným dětem a jejich rodičům. Součástí sady byl i poukaz na registraci do knihovny zdarma pro miminko nebo tipy na čtení jak pro rodiče, tak pro jejich děti. Slavnostní předání sad probíhalo vždy v rámci vítání občánků na vsetínském městském úřadě. Celkem bylo předáno 147 dárkových sad.

Slavnostní předání dárkové sady během vítání občánků (zdroj: Město Vsetín)

Slavnostní předání dárkové sady během vítání občánků (zdroj: Město Vsetín)
Slavnostní předání dárkové sady během vítání občánků (zdroj: Město Vsetín)

Projekt knihovna podpořila i Setkáními s Předčítánkem v dětských knihovnách – těch se za rok uskutečnilo celkem pět. Dětské knihovnice si pro přítomné rodiče a jejich děti připravily rytmické říkánky a další zábavné aktivity. Představily také vždy knížky a hry pro nejmenší.

Setkání s Předčítánkem (zdroj: archiv Masarykovy veřejné knihovny Vsetín)
Setkání s Předčítánkem (zdroj: archiv Masarykovy veřejné knihovny Vsetín)

Knihovna rovněž stále spolupracuje s Rodinným a mateřským centrem Vsetín, které organizuje řadu vzdělávacích akcí pro tuto skupinu. Knihovna zde mj. pravidelně představuje knižní novinky.

Komentáře k článku