Projekt Představujeme současné autory dětských knih

I v roce 2018 se čtyřem knihovnám z Klubu dětských knihoven SKIP Zlínského kraje podařilo v rámci společného projektu SKIP (realizovaného díky dotačnímu programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století) připravit a uskutečnit projekt Představujeme současné autory dětských knih. Jeho cílem byla podpora dětského čtenářství a získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v knihovnách. Už v roce 2017 jsme se domluvili s logopedkou, pedagožkou a autorkou Ester Starou, která k nám na Moravu zavítala v Týdnu knihoven, a tak mohla proběhnout série besed pro nejmenší čtenáře Zlínského kraje. Besed se zúčastnilo celkem 281 dětí. V každé ze čtyř knihoven zapojených do projektu proběhla beseda i s ukázkami tvorby. Ze všech knihoven přišla kladná hodnocení, v nichž se ukázalo, že Ester Stará děti dokázala zaujmout a oslovila nejen nejmenší, ale také paní učitelky:

  • „V Týdnu knihoven měli druháčci z uherskohradišťské ZŠ Za Alejí jedinečnou příležitost setkat se se známou autorkou dětských knih. Spisovatelka a logopedka Ester Stará představila malým čtenářům své knihy a pomohla jim nahlédnout do nejednoho příběhu. Zjistili jsme, že plno dětí má svého „čepicového ducha“ a díky knize Dům za mlhou jsme pochopili rozdíl při kreslení tvrdou a měkkou tužkou. Všichni druháčci už také ví, co je to logopedie a čím jsou logopedické knihy zvláštní. A ví to i všichni v knihovně... dětmi vydupávané písmenko R nešlo neslyšet.“

  • „Paní Ester Stará v Knihovně Kroměřížska zazářila! Žáky dvou třetích tříd zaujala svým živým vystoupením a interaktivním programem, který pro ně měla připravený. Velmi přívětivou formou děti seznámila se svojí tvorbou. Spokojené odcházely nejen děti, ale také jejich paní učitelky. Byla to zatím jedna z nejlepších besed, paní Stará to s dětmi prostě umí.“

  • „Dnes jsme u nás ve Zlíně přivítali vzácnou návštěvu, paní spisovatelku Ester Starou. Dětem představila celou řadu svých zajímavých knih. Společně jsme nahlédli do poutavých příběhů, ale dozvěděli jsme se také, jak je čtení důležité pro rozvoj řeči a obohacení slovní zásoby. Děti, které dnešní program navštívily, nás přesvědčily, že s povídáním či vyprávěním si umí opravdu poradit, a také se těšily, až si budou moci knížky autorky v knihovně půjčit a odnést si je domů.“

  • „Ester Stará byla úžasná! Ve čtvrtek 4. října se vsetínské děti (druháčci) setkaly se spisovatelkou Ester Starou. Paní Stará jim představila své knihy, svou práci, řekla, jaké je to být spisovatelkou, společně vyprávěli příběh a na závěr přečetla pohádku. Mnoho dětí její knihy znalo, ale i tak ukázku pozorně poslouchaly. V průběhu setkání je i paní Stará chválila, jak jsou šikovné, pozorné a bleskově reagují. Děti říkaly, že je to tím, že mají nejlepší paní učitelky na světě...“

Ester Stará s dětmi na besedě v uherskohradišťské knihovně (zdroj: oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště)
Ester Stará s dětmi na besedě v uherskohradišťské knihovně (zdroj: oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště)

Díky projektům podaným prostřednictvím SKIP, které připravujeme už od roku 2008, můžeme v našich knihovnách představit žijící autory či ilustrátory, na něž by jinak knihovny finančně nedosáhly. Opět se potvrdilo, že spojením sil a finančních prostředků lze v knihovnách efektivněji realizovat společné projekty k podpoře dětského čtenářství.

Komentáře k článku