Přerovská exkurze do bohatého světa dívčí literatury aneb Sedmý ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

Již sedmý ročník semináře zaměřeného na současnou literaturu pro děti, který 7. listopadu 2018 uspořádala Městská knihovna v Přerově, nesl název Pestrý dívčí svět. Tuto akci, kterou přerovská knihovna pravidelně realizuje ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, letos navštívilo celkem 52 posluchaček ve složení knihovnice, pedagogické pracovnice a studentky vysokých škol.

Po tradičních úvodních slovech ředitelů obou organizací, Ing. Pavla Cimbálníka a Mgr. Radima Himmlera, přišel na řadu první odborný příspěvek v podání Mgr. Marcely Hrdličkové, Ph.D., která v současnosti působí jako vysokoškolská asistentka, učitelka na střední škole pro handicapované a lektorka kurzů či přednášek. Ve své prezentaci se zaměřila na význam literatury pro dívky coby četby plnící celou řadu funkcí a na vývoj dívčího románu, který se po fázích inovace momentálně snaží o návrat ke svým základům. Na několika příkladech z překladové literatury pak demonstrovala, jak se autoři (více či méně úspěšně) pokoušejí např. o hlubší psychologizaci postav nebo o to, aby se ve svých dílech dotýkali i jiné závažné problematiky dospívajících dívek, než je milostné zklamání.

Psychologickou sondou do dívčího čtení volně navázala na první přednášející Mgr. Kateřina Lohrová, Ph.D., nyní pracující jako psycholožka v plzeňské poradně a odborná asistentka na univerzitě. I ona se ve svém příspěvku věnovala důležitosti četby pro dospívající čtenářku – četba jí umožňuje ztotožnit se s literárním vzorem coby chápavým a důvěrným společníkem. Užitek literatury přednášející spatřuje rovněž v její návodné funkci, neboť čtenářce přináší informace, které může sama následně využít při řešení konkrétních životních situací a problémů (povrchní přátelství, nešťastná láska, první sexuální styk atd.). I přes míru triviality tak příběhům s dívčí hrdinkou nelze upřít fakt, že napomáhají dospívající čtenářce k posílení její psychické odolnosti.

Kateřina Lohrová uvádí posluchače do problematiky psychologie dospívajícího čtenáře (zdroj: archiv Městské knihovny v Přerově)
Kateřina Lohrová uvádí posluchače do problematiky psychologie dospívajícího čtenáře (zdroj: archiv Městské knihovny v Přerově)

„Nikdy neříkej nikdy“ – tak by se dalo nazvat motto příspěvku poslední přednášející na přerovském semináři. Tou byla oblíbená spisovatelka Věra Řeháčková, která má na svém kontě 132 knih pro děti, dívky i ženy. Dráhu profesionální autorky ukončila v roce 2014, nyní je ve svém důchodovém věku aktivní uživatelkou knihovny. Při svém povídání posluchačkám objasnila, jak se od milované profese prodavačky v klenotnictví dostala i k psaní takových knih, o nichž si nikdy nemyslela, že by mohly být její doménou. Vystoupení V. Řeháčkové bylo velice příjemnou tečkou za dalším ročníkem semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství.

Dodejme, že o tématu semináře na rok 2019 se v přerovské knihovně i muzeu jedná již nyní.

Komentáře k článku