Opavský Den knihovníků a knihovníci roku 2018 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Den knihovníků, který pořádá regionální výbor SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, probíhá již šestým rokem. Poslední středa v listopadu je neměnné datum společného setkání členů SKIP. V roce 2018 se stala hostitelskou knihovnou Knihovna města Olomouce, která nás pozvala do divadélka Tramtárie na exkluzivní představení olomouckého Divadla Tramtárie Nahatý Shakespeare spojené s předáváním cen pro nejlepšího knihovníka či knihovnici Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

V roce 2018 bylo ocenění předáno kolegyni Ivaně Pajtlové, která pracuje v Městské knihovně ve Šternberku.

Ivana Pajtlová (zdroj: archiv Městské knihovny ve Šternberku)
Ivana Pajtlová (zdroj: archiv Městské knihovny ve Šternberku)

I. Pajtlová pracuje jako knihovnice už od absolvování knihovnické školy, kdy nastoupila do Městské knihovny ve Šternberku (tehdy ještě do pobočky Okresní knihovny v Olomouci), ve které pracuje dodnes. Je dobrou duší dětského oddělení knihovny, její knihovnické lekce a besedy jsou u malých čtenářů i jejich pedagogického doprovodu velice oblíbené. Zaměřuje se na podporu čtení a čtenářství od nejútlejšího věku. Přes časté stěhování knihovny či různé rekonstrukce vždy dbala na to, aby dětské oddělení působilo harmonicky a svým interiérem lákalo děti i mládež k zastavení.

V posledních letech zastává funkci vedoucí městské knihovny. Velkou pozornost věnuje rozšiřování znalostí svých i svých podřízených. Vzdělávání je pro ni přirozenou součástí její práce.

Přestože její srdce stále bije pro dětské čtenáře, každodenní prací dokazuje, že umí zabojovat za své knihovníky, získat peníze z grantových programů a zasadit Městskou knihovnu ve Šternberku do kulturního kontextu města Šternberka.

Dalším oceněným se stal Filip HrazdilKnihovny města Ostravy. V Knihovně města Ostravy začal pracovat po ukončení studia. Během své praxe se z pracovníka ve službách stal vedoucím Studovny ústřední knihovny a následně vedoucím Centra vzdělávání Knihovny města Ostravy– oddělení s celoknihovní působností i přesahem mimo samotnou knihovnu.

Filip Hrazdil při školení (foto: Martina Janottová, Knihovna města Ostravy)
Filip Hrazdil při školení (foto: Martina Janottová, Knihovna města Ostravy)

Orientuje se na oblast vzdělávání a informačních technologií – zaměřuje se na vyhledávání a implementace volných softwarů pro potřeby knihovny, je specialistou na nástroje z dílny Googlu. Spravuje webové stránky knihovny, včetně intranetu, připravuje elektronický newsletter.

Zabývá se vzděláváním uživatelů i zaměstnanců knihovny. Je oblíbeným lektorem vzdělávacích kurzů pro různé věkové kategorie – ročně sám realizuje přibližně 250 individuálních školení a kurzů z oblasti informačních technologií, digitalizace a informačních zdrojů. Je také lektorem pro skupiny uživatelů se specifickým potřebami.

V současné době má jako vedoucí Centra vzdělávání na starosti vytváření a naplňování Koncepce vzdělávání Knihovny města Ostravy, a to jak uživatelů knihovny, tak jejích zaměstnanců. Úzce spolupracuje s dalšími knihovnami v regionu, ale také s dalšími vzdělávacími institucemi a lektory a aktivně vyhledává alternativní možnosti vzdělávání.

Své poznatky sdílí a předává kolegům nejen ve své knihovně, vystupuje na řadě přednášek, seminářů v rámci kraje i ČR.

F. Hrazdil je svým aktivním a profesionálním postojem přirozenou autoritou svým kolegům bez ohledu na věk, svou aktivitou se podílí na vytváření systematického a dostupného systému kvalitního vzdělávání pro pracovníky knihoven, který je přenositelný i mimo jeho domovskou instituci.

Komentáře k článku