Ocenění knihoven a knihovníků ve Zlínském kraji v roce 2018

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně již pošesté ocenily práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji moderních knihovnických služeb, podpoře čtenářství a jejich mimořádné aktivity.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 25. září 2018 v sídle Zlínského kraje. Knihovnicím přišel poděkovat také hejtman Jiří Čunek a radní pro kulturu Miroslav Kašný, pod jehož záštitou se akce konala. Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se celkem 29 nominací a rozhodování bylo i tentokrát velmi těžké, protože všichni nominovaní by si ocenit zasloužili. Knihovny byly hodnoceny podle statistických ukazatelů o své činnosti (procento uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěvníků na jednoho obyvatele, počet výpůjček na jednoho čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na tisíc obyvatel), plnění Standardu pro dobrou knihovnu, vzhledu knihoven, péče o knihovní fond, za organizaci kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost a další nadstandardní aktivity. Komise složená ze zástupce Zlínského kraje, ředitelů a metodiček krajské knihovny a knihoven pověřených hodnotila knihovny ve dvou kolech. Ve druhém kole byly navštíveny knihovny z každého okresu, které vykázaly nejlepší kvantitativní ukazatele, a byl ověřen stav knihovního fondu, vzhled knihovny a mimořádná činnost knihoven.

Ocenění Zlínského kraje roku 2018 získaly tři obecní knihovny: Obecní knihovna Rymice (za okres Kroměříž), Místní knihovna Dolní Němčí (za okres Uherské Hradiště), Místní knihovna v Křekově (za okres Zlín) a Knihovna města Zubří (za okres Vsetín). Všechny oceněné knihovny jsou hojně navštěvovány, pořádají mnoho zajímavých akcí pro veřejnost a fungují jako přirozená kulturní a vzdělávací centra obcí či měst v příjemném prostředí. Každá knihovna si kromě diplomu odvezla také šek na nákup knih v hodnotě deset tisíc korun.

Obecní knihovna Rymice
Obecní knihovna Rymice

Místní knihovna Dolní Němčí
Místní knihovna Dolní Němčí

Místní knihovna v Křekově
Místní knihovna v Křekově

Knihovna města Zubří
Knihovna města Zubří

Kromě toho byly také oceněny jednotlivé knihovnické osobnosti, kterým byl přiznán titul Knihovník Zlínského kraje roku 2018. V roce 2018 se měl titul jmenovat spíše „knihovnice“ Zlínského kraje, protože byly oceněny jen samé ženy.

Titul získaly:

  • Jana Brinčeková (Základní knihovna Jablůnka);

  • PaedDr. Miroslava Končitíková (Místní knihovna Slavkov);

  • Alena Pakostová (KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová);

  • Ivana Samsonová (Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem – pobočka Hlinsko pod Hostýnem).

Mimořádné osobní ocenění člena Rady Zlínského kraje Miroslava Kašného obdržela Marie Škrabalová z pobočky Městská knihovna Otrokovice Baťov, a to za dlouholetou obětavou práci v knihovně, aktivní přístup k obnovení činnosti knihovny v době povodní a přeměnu knihovny v komunitní centrum městské části Otrokovic.

Ocenění Marie Škrabalové
Ocenění Marie Škrabalové

Oceněným knihovnicím přišli popřát kromě představitelů kraje a ředitelky Krajské knihovny Františka Bartoše Zdeňky Friedlové také starostové či zástupci obcí a měst, kde knihovny fungují.

Všechny oceněné knihovnice mají společné to, že pracují nad rámec svých povinností, činnost knihovny rozšiřují řadou aktivit pro děti a dospělé a svou práci vykonávají s velkým zaujetím.

Zástupci oceněných knihoven a oceněné knihovnice
Zástupci oceněných knihoven a oceněné knihovnice

Fotografie (kromě fotografie Ocenění Marie Škrabalové, kterou pořídil Jiří Balát) pocházejí z archivů jednotlivých knihoven.
 

Komentáře k článku