Novými Velkomoravskými knihovnicemi jsou PhDr. Jarmila Daňková a PhDr. Šárka Kašpárková

Ve středu 5. prosince 2018 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně konalo již tradiční předvánoční kolegium, na kterém bylo uděleno prestižní regionální ocenění Velkomoravský/á knihovník/ice. Jednání kolegia zahájila a moderovala Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně regionální organizace SKIP Velká Morava a ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Ocenění bylo uděleno dvěma kolegyním, které patří nejen mezi činorodé členky SKIP, ale současně se významně zasloužily o zavádění inovací a nových trendů nejen v knihovnách, které s úspěchem řídí.

Ocenění Velkomoravský knihovník bylo uděleno PhDr. Jarmile Daňkové, ředitelce Městské knihovny Jihlava, a PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska.

Zleva: PhDr. Jarmila Daňková, PhDr. Šárka Kašpárková a Ing. Libuše Nivnická (foto: Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Zleva: PhDr. Jarmila Daňková, PhDr. Šárka Kašpárková a Ing. Libuše Nivnická (foto: Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín)

PhDr. Jarmila Daňková ve funkci ředitelky Městské knihovny Jihlava působí od roku 1986. Knihovna se pod jejím vedením stala vyhledávaným a oblíbeným místem pro pořádání odborných seminářů a profesního vzdělávání. Nejedno setkání se uskutečnilo např. ve spolupráci se Sdružením knihoven ČR (SDRUK) a SKIP.

V roce 2017 se knihovna umístila na prvním místě v soutěži Městská knihovna roku 2017 v kategorii měst nad čtyřicet tisíc obyvatel. Paní ředitelka obdržela pro svoji knihovnu zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity: „Vzdělávací aktivity v knihovně organizujeme už řadu let. Filozofií naší knihovny totiž je to, aby byla pro všechny.“

Koncem května 2018 oslavila paní ředitelka významné životní jubileum, které bývá příležitostí k ohlédnutí se, rekapitulaci dosažených výsledků, ale současně k novým výzvám, novým cílům.

Ředitelka jihlavské knihovny má být při takovém ohlédnutí na co pyšná. Nebude v něm jistě chybět radost a dobrý pocit z vykonané práce. Všichni víme, že za každým (i sebemenším) pokrokem se skrývá spousta úsilí, potřebného entuziasmu a životní energie.

To, co nikdo jihlavské knihovně již nevezme, je její dobré jméno spojené s prosazováním inovací a nových trendů, za kterým stojí neutuchající nadšení při prosazování vizí paní ředitelkou a celým jejím týmem.

Ocenění Velkomoravský knihovník bylo J. Daňkové uděleno zejména za:

  • vždy radostné a neutuchající nadšení při prosazování nových výzev a vizí pro svoji knihovnu;

  • nezištnost a vstřícnost, s jakou vždy poskytovala a poskytuje prostory knihovny ke konání akcí SKIP i SDRUK (vždy spolu s výborným občerstvením);

  • laskavost, vždy milý úsměv a pochopení, kterých se dostává všem kolegům a kolegyním, kteří mají tu čest pobývat a pracovat v její blízkosti.

PhDr. Šárka Kašpárková je ředitelkou Knihovny Kroměřížska od roku 1997.

Zásluhou paní ředitelky se Knihovna Kroměřížska jako jedna z prvních knihoven u nás zapojila do evropských projektů. V letech 2005–2007 realizovala projekt Centrum celoživotního učení. Jako jedna z prvních knihoven začala organizovat systém vzdělávání uživatelů nad 60 let. V roce 1994 založila Akademii III. věku. Knihovna se stala pobočkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitu otevírá každým druhým rokem. Dlouhodobě také spolupracuje se zdravotně znevýhodněnými. Podobně jako vsetínská knihovna se vydala cestou komunitního vzdělávání a komunitního rozvoje.

Knihovna Kroměřížska pod vedením Š. Kašpárkové získala řadu významných ocenění. V roce 2005 získala knihovna ocenění Knihovna roku 2005, první státní cenu za oblast vzdělávání. Cenu Knihovna roku 2016 obdržela v kategorii informační počin za realizaci projektu biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specifickými potřebami.

Také Š. Kašpárková oslavila v letošním roce významné životní jubileum.

Ocenění Velkomoravský knihovník bylo Š. Kašpárkové uděleno zejména za:

  • prosazování nových nápadů (např. zavedení tematických kufříků jako nové služby knihoven);

  • mnohé aktivity na poli celoživotního vzdělávání (zejména za pracovní nasazení při vytváření nových knihovnických standardů ve vzdělávání);

  • přínos při formulování zásad a prosazování projektu Cizojazyčné literatury v českých knihovnách;

  • často střízlivý a kritický úsudek, za důsledné lpění (až profesní umíněnost) na principech, které bychom mohli označit za mahenovské – stát si za svým, i když z toho nebude žádný prospěch, nepodléhat při rozhodování úřední ani jiné moci, která jde proti zdravému rozumu, hledat pro knihovnu vždy nejlepší cestu, která se obejde bez politických či jiných vlivů, pochlebování či jakýchkoli ústupků.

Oběma novým nositelkám ocenění Velkomoravský knihovník srdečně gratulujeme!

Součástí programu kolegia byla rekapitulace aktivit v rámci festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018 – expozice 100 LET 100 KNIH, zejména shrnutí závěrů diskuze u kulatého stolu.

Již pátým rokem mohly knihovny, institucionální členové SKIP Velká Morava, žádat o podporu svých projektů. Podpoře se již tradičně těší komunitní aktivity a akce v rámci celostátních projektů SKIP. Se dvěma projekty se účastníci mohli přímo seznámit – s projektem Obecní knihovny Nivnice nazvaným Děti a výročí vzniku republiky a s projektem Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno nazvaným Povinnost může být radost aneb Povinná literatura v knihovnách, který představila Mgr. Božena Děcká.

Ing. Libuše Nivnická informovala z pozice předsedkyně Zaměstnavatelské sekce SKIP o plánovaných aktivitách, zejména o přípravě Katalogu prací pro chystanou novelu v roce 2020 a o semináři k zákoníku práce, který se uskuteční ve dnech 5. až 6. března 2019 v Městské knihovně v Jihlavě.

Na závěr obdrželi všichni účastnící kolegia, kteří jsou individuálními členy SKIP, malý vánoční dárek: knižní poukázku do Knihkupectví Dobrovský v hodnotě 100 Kč.

Komentáře k článku