Městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou v novém kabátě

Městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou měla své prostory od 80. let 20. století v prvním patře budovy sokolovny. Knihovna nabízela svým dospělým i dětským čtenářům výběr z velice bohatého knižního fondu. Pořádaly se tu výstavy, besedy. Všichni jsme byli velice rádi, že máme knihovnu.

V posledních letech se však začaly ozývat nespokojené hlasy. Čím dál tím více začal našim čtenářům vadit výstup po schodech, ať už starším lidem, kterým se do schodů špatně chodilo, nebo maminkám s kočárkem. Mnoha našim návštěvníkům (převážně dětem) také vadilo, že musí procházet temnou chodbou kolem restaurace. Děti se nám dokonce svěřily (již v nové knihovně), že se bály přes tmavou a „strašidelnou“ chodbu do knihovny chodit.

Proto nás velice potěšilo, když jsme se dozvěděli, že se hledají nové prostory pro knihovnu. Naším zřizovatelem je Město Chlumec nad Cidlinou. Pan starosta a spousty dalších opravdu nezaháleli. Jednoduché to vůbec nebylo. Nakonec to ale nakonec dopadlo dobře a prostory byly na světě. Naskytlo se ideální místo – přímo na náměstí. Budova číslo popisné 61, původně měšťanský dům, ale byla velice zchátralá. Ukázalo se, že dům bude nezbytné kompletně zbourat a na jeho místě postavit dům zcela nový. Architekti vypracovali návrh na využití nové stavby – v přízemí knihovna a turistické informační centrum a v prvním patře základní umělecká škola (výtvarný obor, taneční sál, zázemí pro orchestr ZUŠ) – krásné a smysluplné využití. Jenže jsme narazili na pár místních odpůrců, kteří se ostře postavili proti. Když už se začalo se stavbou, muselo se přestat. Po několika nepříjemných výstupech nakonec vše dobře dopadlo. Vše se vysvětlilo, obhájilo, vyřešilo. Mohlo se tedy pokračovat. Všichni zúčastnění mají můj obdiv, protože to opravdu nebylo jednoduché.

V březnu 2018 jsme ve staré knihovně půjčili poslední knížky a zavřeli. Začaly totiž přípravy na stěhování. Měli jsme připraveno cca 400 přepravek. Začali jsme tedy vyprazdňovat regály a plnit bedny. Podařilo se, vše bylo připraveno. Po různých úvahách, jak přemístit plné přepravky knih z prvního patra dolů, přišel nápad v podobě postavení „skluzavky“. Bedny se spouštěly po prkně pomocí techniky. K převozu byla připravena dvě přepravní auta. V sobotu 7. dubna jsme s pomocí hasičů a fotbalistů vše úspěšně zvládli – dokonce k našemu velikému překvapení během dopoledne. Především díky systematické a vzájemné spolupráci proběhla tato akce hladce.

Na nás knihovnice čekaly plné bedny knih na zarovnání do nových regálů. Podle plánku interiéru knihovny jsme již měly připraveno a rozmyšleno, do kterého sektoru budou jednotlivé knihy patřit. 24. dubna jsme začaly revizi knihovního fondu a 10. května jsme měly revizi hotovou. Stále bylo dost času na doladění a přípravu na slavnostní otevření. To se událo 24. května. K našemu potěšení přišlo mnoho místních, lidí z okolí a několik pozvaných hostů. Úvodní slovo pronesl pan starosta Ing. Miroslav Uchytil.

Nová knihovna má bezbariérový přístup, což vítají všichni návštěvníci naší knihovny. Prostředí je velice pěkné, moderní. Útulné zázemí zde naleznou dospělí čtenáři i děti. V interiéru pan architekt zvolil barvy antracitovou, bílou, žlutou, červenou, které k sobě pěkně ladí. Hned u vstupu do knihovny je pracovní pult, který je společný pro knihovnu i pro turistické informační centrum. Dále se nachází dětské oddělení. Uprostřed v prostoru je kruhové pódium, na kterém si děti můžou udělat pohodlí s knížkou. Po pravé straně máme paravánek a za ním místečko, které je vybavené pohodlnými sedacími vaky a taburety. Sedávají zde děti i dospělí, povídají si a čtou. Je to útulné místo obklopené knihami. V další části knihovny už je oddělení pro dospělé. Prostory knihovny využíváme také pro besedy, výstavy a vzdělávací programy pro školky a školy.

Hlavní vstup do knihovny, turistického informačního centra i ZUŠ
Hlavní vstup do knihovny, turistického informačního centra i ZUŠ

Vstup do knihovny a turistického informačního centra
Vstup do knihovny a turistického informačního centra

Průhled knihovnou – oddělení pro dospělé

Průhled knihovnou – oddělení pro dospělé
Průhled knihovnou – oddělení pro dospělé

Dětské oddělení
Dětské oddělení

Místečko za paravanem
Místečko za paravanem

V nové knihovně se nám moc pěkně pracuje. Byli bychom rádi, aby našim čtenářů bylo u nás hezky a měli nadále velikou chuť číst.

Autorkou fotografií je Jana Midlochová z Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou.

Komentáře k článku