Kulturní akce pro členy pražské organizace SKIP v roce 2018

Pražská organizace SKIP pro své členy pořádá nejenom odborné, ale i například kulturní akce V roce 2018 se jednalo o návštěvy divadelních představení, o literární vycházky a o návštěvy komentovaných výstav.

Divadelní představení

Jedním z benefitů, který nabízí pražská organizace SKIP svým individuálním členům, je příspěvek na vstupenky při společné návštěvě divadelního představení. Čtyřikrát za rok se nabízí možnost zhlédnout některé z  inscenací pražských scén. Na každé představení zajišťujeme 30 vstupenek. Nepsanou zvyklostí je odběr maximálně dvou vstupenek pro individuálního člena, ten pak dostává slevu ve výši 100 Kč na vstupenku a jeho doprovod (nečlen SKIP) zaplatí plnou cenu. V roce 2018 pražský SKIP na tyto akce ze svého rozpočtu věnoval 8 800 Kč.

Dne 21. února jsme ve Studiu Ypsilon zhlédli představení Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi. V inscenaci se vzpomíná na Voskovce a Wericha a především na Jaroslava Ježka, geniálního českého hudebního skladatele. V hudební a taneční revue zaznělo mnoho známých Ježkových písní, ale i neznámá dílka velmi hravá.

Milovníci muzikálů si přišli na své 23. dubna v Divadle Na Fidlovačce při představení Ženy na pokraji nervového zhroucení. Jeviště zaplnily barvy, temperament, humor a vášeň almodóvarského Madridu v podobě muzikálu o ženách a mužích a jejich vzájemném trápení, to vše v kombinaci romantiky a humoru, silných postav, nádherných melodií a hereckých a pěveckých příležitostí.

Žhavá novinka Divadla na Vinohradech – představení Harold a Maude – čekala milovníky divadla 31. října. Tento citem a humorem nabitý příběh podivuhodného láskyplného vztahu osmnáctiletého mladíka Harolda a osmdesátileté zchudlé šlechtičny Maude se stal vzácnou hereckou příležitostí pro Hanu Maciuchovou, herečku velkého uměleckého a lidského formátu.

Posledním představením roku 2018 byla 23. listopadu inscenace Zamilovaný ShakespeareDivadle pod Palmovkou. Ta je fiktivním příběhem o tom, jak vznikla nejslavnější hra všech dob – Romeo a Julie. Divadelní verze oscarového filmu uvedla mladého Willa Shakespeara a jeho múzu, krásnou Violu. Ta se sama touží dostat k divadlu jako herečka, ale protože v té době bylo herectví ženám zapovězeno, uchýlí se ke lsti a Viola pronikne do Shakespearova souboru převlečena za chlapce.

Literární vycházky

V roce 2018 se uskutečnily dvě knihovnické literární vycházky, které pro pražský SKIP připravila Mgr. Dana Kratochvílová, naše osvědčená, dlouholetá průvodkyně. Pro rok 2018 pro nás vybrala dva nejznámější pražské vrcholy – Vyšehrad a Petřín.

První literární vycházka se uskutečnila 24. dubna a zavedla nás na jedno z nejpamátnějších míst našeho národa – na Vyšehrad. Připomněli jsme si při ní pověsti a legendy, které oslavují vznik přemyslovského státu, ukázali jsme si místo, kde bydlela vyšehradská patriotka a spisovatelka Popelka Biliánová, prohlédli si nejzachovalejší románskou rotundu na území Prahy, ale i monumentální sál Gorlice s originály soch z Karlova mostu. Tam jsme trochu prochladli, a tak nám všechno musela vynahradit úžasná vyhlídka z vyšehradských hradeb. Na vycházku dorazilo okolo 25 účastníků z řad knihovnic a knihovníků i jejich přátel a užili jsme si krásné, i když trochu studené odpoledne.

Na Vyšehradě
Na Vyšehradě

Při druhé vycházce, která se konala 18. září, jsme měli štěstí na počasí, byl ještě nádherný letní den a my jsme se vydali na druhou památnou pražskou „horu“ – na Petřín. Dozvěděli jsme se, jak vypadal Petřín v různých historických obdobích, co stávalo na Újezdě a kdo významný se tam narodil i kdo byl prvním předsedou Klubu českých turistů. Snad proto jsme nepoužili lanovku, ale prošli Petřín pěkně po svých. Cestou jsme objevili spoustu různých pomníků slavných osobností a přišli na to, že na Petříně nestojí jen socha Máchy. Odměnou za náš sportovní výkon nám byly krásné výhledy na Prahu z trochu jiné strany. Škoda, že nás tentokrát bylo jen deset, procházka byla jedna z nejvydařenějších.

V roce 2019 plánujeme další zajímavé literární vycházky a těšíme se na další spoustu zájemců z řad našich členů i jejich přátel.

Komentované výstavy

I v roce 2018 jsme pokračovali v návštěvách muzeí, galerií a expozic, kde se nám podařilo zajistit většinou speciální komentované prohlídky. Celkem se těchto akcí zúčastnilo téměř 100 členů SKIP.

Dne 27. února se uskutečnila exkurze skládající se z návštěvy Modrého pokoje Jaroslava Ježka (zaměřené na Ježkovu osobní knihovnu) a návštěvy repliky osobní knihovny Franze Kafky (v prostorách Společnosti Franze Kafky). Obě akce byly doplněny výkladem PhDr. Blanky Vorlíčkové, Ph.D., která se tematikou osobních knihoven zabývá.

Dne 4. dubna jsme se sešli na návštěvu výstavy Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze, kterou pořádala Vysoká škola uměleckoprůmyslová a která byla pro členy SKIP doplněna výkladem kurátorek – doc. Lady Hubatové-Vackové a Mgr. Pavly Pauknerové, Ph.D. Výstava představovala neobvyklý a novátorský pohled na knihy – jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu možná budou. Hlavním inspiračním pramenem této výstavy byla knihovna a studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Dne 25. dubna jsme navštívili výstavu Bydliště, panelové sídliště, kterou pořádalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a která byla pro členy SKIP opět doplněna výkladem. Výstava nám přiblížila historii vybraných sídlišť v České republice a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik doprovázely. K této výstavě jsme měli ještě možnost si prohlédnout výstavy Small Worlds (domečky pro panenky) a výstavu fotografií Josefa Koudelky Návraty.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Dne 5. června jsme v dejvické Ville Pellé navštívili výstavu Sempé – malý Milukáš a jiné, která byla pouze pro nás doplněna výborným komentářem Kláry Voskovcové. Výstava zahrnovala nejen ilustrace pro děti, ale i nám méně známé laskavé karikatury, vtipy a ilustrace, které Sempé publikuje od svého mládí v novinách a časopisech.

Villa Pellé
Villa Pellé

Dne 25. září se ve spolupráci s Knihovnou Uměleckoprůmyslového musea v Praze uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy Hana Podolská, která přiblížila nejznámější a nejoblíbenější módní salon v meziválečné české společnosti i životní osud H. Podolské. Zároveň bylo možné zhlédnout filmový rozhovor s touto módní návrhářkou.

Autorkou fotografií je Linda Jansová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku