Exkurze do pražských knihoven v druhé polovině roku 2018

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

V druhém pololetí roku 2018 uspořádala pražská organizace SKIP pro své členy tři exkurze po zajímavých knihovnách, které sídlí v hlavním městě.

Dne 27. září 2018 proběhla exkurze v nově otevřené pobočce Městské knihovny v Praze v Malešicích, které se zúčastnilo jedenáct zájemců. Tato pobočka byla slavnostně otevřena 17. září 2018. Malešice tak po deseti letech získaly znovu knihovnu. Městská knihovna v Praze pro svoji novu pobočku získala díky vstřícnosti Prahy 10 prostor o velikosti 343 m2 v prvním patře zrekonstruovaného Bytového domu Malešice.

Malešická pobočka Městské knihovny v Praze
Malešická pobočka Městské knihovny v Praze

Pod výslednou podobou interiéru je podepsán architekt Marek Doubravský, který jej ztvárnil do podoby lesa. Na stropě je kupříkladu vidět zelené prvky evokující listí, ke kterým se od podlahy pnou „kmeny“ v podobě vertikálních poliček na knihy. Většina nábytku je z čistě opracovaného dřeva, ve výzdobě převládá zelená, respektive hnědá barva. Vybavení prostoru je navrženo tak, aby se v něm cítili dobře dospělí, děti i mládež. Nechybí čtecí koutky, živá centrální zóna se sezením, větší prostory rozdělené regály, kout pro mládež, týmová klubovna a dětský koutek. Návštěvníkům knihovny je k dispozici dokonce i kuchyňská linka, kde si mohou připravit malé občerstvení.

Do Odborné knihovny Ministerstva financí jsme se šli podívat 25. října 2018. Exkurze se zúčastnilo patnáct zájemců.

Odborná knihovna Ministerstva financí
Odborná knihovna Ministerstva financí

Knihovna sídlí v prvním patře historické budovy bývalého kláštera bosých karmelitánek, později Ústavu anglických panen. Knihovnu a její činnost nám představil její vedoucí Mgr. Jiří Benda. Dnešní knihovna vznikla v roce 1977 sloučením knihovny Ministerstva financí a knihovny Výzkumného ústavu finanční a úvěrové soustavy. V současné době činí fond knihovny 37 000 svazků, knihovna také odebírá 150 titulů časopisů a umožňuje přístupy do řady informačních databází. Ve fondu knihovny jsou například publikace mezinárodních finančních institucí, odborné daňové publikace a významnou specialitou jsou státní rozpočty a závěrečné účty, které jsou k dispozici od roku 1918. Knihovna slouží i veřejnosti, pro kterou je otevřena dvakrát týdně. Její služby využívají studenti a pracovníci státní správy. Knihovna však především slouží potřebám zaměstnancům ministerstva. Pro ně pracovníci knihovny  vedou například dokumentaci státních financí, zpřístupňují rozsáhlou databázi článků z tisku včetně přepisů rozhovorů pro televizi a rozhlas, zpracovávají monitoring zpráv o ministerstvu a rešerše pro jeho zaměstnance a poskytují i další služby. Pro zaměstnance zajišťují také zpracování překladů. Nezanedbatelná je publikační činnost knihovny, jejíž výsledky jsou zpřístupněny na webových stránkách knihovny.

Dne 28. listopadu 2018 se uskutečnila poslední exkurze roku 2018. Národní archivjeho knihovnu navštívilo celkem deset zájemců. Národním archivem nás provedla PhDr. Lenka Kločková, která v archivu má na starosti oddělení fondů nestátní provenience, v němž jsou uloženy osobní archivy významných osobností, které se zapsaly do dějin našeho státu, archivy politických stran, spolků atd. Provedla nás nejen svým oddělením, ale i jinými částmi archivu, nahlédli jsme do badatelny a knihovny.

Národní archiv
Národní archiv

Národní archiv vzhledem ke své velikosti a celostátnímu významu zaujímá čelní místo mezi veřejnými archivy České republiky. Je správním úřadem a ústředním archivem státu, který je přímo řízen Ministerstvem vnitra ČR. Ve svém poslání přímo navazuje na činnost ústředních archivních institucí českého státu s kontinuitou sahající až do období raného středověku. Nejstarší dochovanou písemnou archiválií, která je uložena v jeho archivních fondech, je privilegium krále Vladislava II. z roku 1158. Archiv zajišťuje celou řadu správních a odborných činností.

Autorkou fotografií je Vladana Pillerová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku