Diskuze Knihovna – věc veřejná v Pardubickém kraji

Dne 18. září 2018 se v Pardubicích uskutečnil další ze série diskuzních stolů s názvem Knihovna – věc veřejná. Prostory pro konání nám laskavě zapůjčil Krajský úřad Pardubického kraje. Díky tomu jsme mohli využít reprezentativní prostory sálu Rady Pardubického kraje.

Na rozdíl od ostatních pořádajících knihoven jsme kulatý stůl v Pardubicích pojali komorněji. Kolem spíše oválného stolu se sešlo 14 zástupců kraje, města, starostů a knihovnické obce.

Účastníky pardubického kulatého stolu Knihovna – věc veřejná byli:

 • Ing. Roman Línek, MBA, první náměstek hejtmana Pardubického kraje, Krajský úřad Pardubického kraje;

 • Mgr. Bc. Milan Novák, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, Krajský úřad Pardubického kraje;

 • Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Magistrát města Pardubic;

 • Ludmila Vacková, starostka obce Mrákotín;

 • Romana Petříková, starostka obce Býšť;

 • Mgr. Tomáš Bolek, starosta městyse Choltice;

 • PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna ČR;

 • PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim;

 • PhDr. Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny Ústí nad Orlicí;

 • Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Městské knihovny ve Svitavách;

 • Bc. Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích;

 • Libuše Adamová, zástupkyně ředitelky, Krajská knihovna v Pardubicích;

 • Mgr. Tereza Freudlová, krajská metodička, Krajská knihovna v Pardubicích;

 • Vendulka Valečková, metodička, Krajská knihovna v Pardubicích a knihovnice, Obecní knihovna v Býšti (ocenění Knihovna roku 2006).

Účastníci kulatého stolu

Účastníci kulatého stolu
Účastníci kulatého stolu

Moderování se ujala s energií sobě vlastní ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích R. Kodetová. Po představení všech přítomných a úvodním slovu vicehejtmana R. Línka přednesl první prezentaci k trendům ve vývoji knihoven a knihovnictví V. Richter. Druhou prezentaci o současném stavu knihoven v Pardubickém kraji si připravila R. Kodetová.

Prezentace Víta Richtera
Prezentace Víta Richtera

Prezentace Radomíry Kodetové
Prezentace Radomíry Kodetové

Tím otevřela diskuzi na témata, která tíží knihovníky nejen v Pardubickém kraji. R. Línek vyslovil myšlenku, jestli kvantita knihoven není na úkor jejich kvality, a navrhl změny ve smyslu větší spádovosti dobře pracujících větších knihoven. Další navrhovanou variantou by mohly být bibliobusy, které by zajišťovaly větší městské knihovny nebo přímo Krajská knihovna v Pardubicích.

Obě starostky (za obec Mrákotín a Býšť) a starosta Choltic si pochvalovali spolupráci s knihovnicemi ve svých obcích a uvedli příklady dobré praxe v knihovnách. Starostka Býště si postěžovala, že knihovna sice prošla rekonstrukcí, ale už teď mají problém s nedostatkem místa. T. Bolek (starosta Choltic) jako velký nedostatek uvedl dnes už nevyhovující prostory choltické knihovny a potřebu celkové rekonstrukce. Starostka Mrákotína se pochlubila dobře fungující knihovnou, kterou obec společně s obecním úřadem v roce 2013 rekonstruovala s využitím evropských dotací a díky tomu jsme ji za Pardubický kraj mohli nominovat na Knihovnu roku 2017.

Jako další velké téma se ukázaly dotační programy na rekonstrukce a vybavení knihoven zvláště v menších obcích. Všichni zástupci starostů by přivítali jakoukoliv finanční podporu veřejných knihoven v obcích, zvláště pokud by administraci žádostí zajišťovala krajská knihovna. Zástupci knihoven i starostů se shodli, že budou pro tuto myšlenku hledat podporu u co nejvíce starostů, kteří by posléze přesvědčili o této věci zastupitelstvo své obce. Pokud by byl tlak obcí velký, mohlo by se podařit dotační program pro rekonstrukce a materiální vybavení knihoven prosadit na Krajském úřadu Pardubického kraje.

Roman Línek, Romana Petříková a Tomáš Bolek
Roman Línek, Romana Petříková a Tomáš Bolek

Ředitelky pověřených knihoven (Marta Bauerová, Jana Kalousková, Hana Mazurová), Radomíra Kodetová a zástupkyně Krajské knihovny v Pardubicích
Ředitelky pověřených knihoven (Marta Bauerová, Jana Kalousková, Hana Mazurová), Radomíra Kodetová a zástupkyně Krajské knihovny v Pardubicích

Všichni účastníci podpořili existenci knihoven a jejich role vzdělávacích institucí pro širokou veřejnost. Také se podařilo vyslat signál vedení kraje, že obce by měli zájem o dotační programy právě na rekonstrukce knihoven, zvláště v menších obcích.

Komentáře k článku