Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období červenec až říjen 2018

V červenci až říjnu 2018 se uskutečnila dvě zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP. Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

26. 9. 2018

 • Započala příprava valné hromady SKIP, která proběhne ve dnech 13. až 14. 6. 2019 v Praze v Obecním domě. Společenský večer se uskuteční v Klementinu. Součástí valné hromady bude odborná konference zaměřená na architekturu knihoven. Budou osloveni tradiční sponzoři, účastnit se budou i čeští a zahraniční hosté.

 • Regionální valné hromady musí proběhnout do konce března 2019. Regionální výbory obdrží včas podklady pro přípravu.

 • Zbývá uskutečnit poslední kulatý stůl z cyklu Knihovna – věc veřejná. Stoly proběhly vesměs s kvalitním obsazením a s velmi pozitivní náladou i ze strany krajských úřadů. V roce 2019 bude připraveno shrnutí všech kulatých stolů včetně příkladů dobré praxe a uskuteční se závěrečný kulatý stůl.

 • Do projektu S knížkou do života (Bookstart) je zapojeno 128 knihoven. Je vysoutěžená tiskárna, v listopadu proběhne distribuce do knihoven. Dárkové sady pro rok 2019 budou totožné jako sady v letošním roce, jen místo tašek budou papírové kapsy a přibude svazek s doporučenou literaturou pro děti. Pracovní skupina pokračuje v práci a formuje budoucnost projektu.

 • Další ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka bude vyhlášen v listopadu. Výtisky tentokráte nebudou zdarma – všechny z nich si knihovny musí zaplatit (cena bude 20 Kč za kus).

 • Byl vyhlášen další ročník soutěže Kamarádka knihovna. Nová vysvědčení připravila firma CEIBA.

 • Akce k Týdnu knihoven na téma Lokální historie zaregistrovalo cca 300 knihoven. Manuál s názvem Lokálka připravila pracovní skupina Sekce veřejných knihoven SKIP a je ke stažení na webu SKIP.

24. 10. 2018

 • Pomalu se začínají uzavírat akce za rok 2018, sleduje se hospodaření včetně návaznosti na plány na rok 2019.

 • V roce 2019 se uskuteční kongres IFLA v Aténách. Je na zvážení, zda více nepodpořit účast českých kolegů (stejně jako v roce 2017, kdy kongres proběhl v sousedním Polsku).

 • Vrcholí přípravy výjezdního zasedání výkonného výboru SKIP, které proběhne od 20. do 21. 11. 2018 v Děčíně. Na programu bude mimo jiné příprava valné hromady SKIP 2019 a doprovodné odborné konference, návrhy na změny stanov SKIP, panelové diskuze Knihovna – věc veřejná a další akce a projekty SKIP včetně zpravodajství ze sekcí a regionů.

 • Týden knihoven 2018 je za námi. V jeho rámci proběhlo již tradiční slavnostní předávání knihovnických ocenění. Veškeré informace na portálu Informace pro knihovny. V kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získal hlavní cenu za SKIP jeho předseda Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a to za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života (Bookstart).

 • V úterý 27. 11. 2018 pořádá SKIP v sále Knihovny města Hradce Králové konferenci k projektu S knížkou do života (Bookstart). Zvány jsou knihovny v projektu zapojené i všichni ti, kteří se buď chtějí zapojit, nebo se jen něco dozvědět.

Komentáře k článku