Už máte svůj čtenářský klub?

Se čtenářskými kluby jsem se shodou okolností setkala během čtrnácti dnů hned dvakrát. Poprvé jsem o této formě práce s dětským čtenářem slyšela v naší chomutovské knihovně, kam pánové z Místního akčního plánu vzdělávací soustavy na Chomutovsku pozvali na seminář Irenu Polákovou a Evu Bělinovou, zakladatelky projektu čtenářských klubů v České republice. Druhé moje setkání proběhlo 4. října 2018 v Národní knihovně ČR na semináři nazvaném Už máte svůj čtenářský klub?

Seminář nás pozval na čtyři návštěvy. První byla do města Olsztyn, odkud přijela Adrianna Walendziak, krajská koordinátorka celostátní projektu Čtenářské kluby v knihovnách v Polsku. Jejím úkolem je metodická pomoc při zakládání klubů, nákup a distribuce balíčků s potřebným počtem knihy, autorská čtení a distribuce metodických materiálů. V rámci celého Polska tuto činnost koordinuje a štědře financuje od roku 2007 Institut knihy. Pozvala nás ke stolu, kde sedává deset dospělých čtenářů, kteří se tu schází nad stejnou přečtenou knihou každý měsíc a povídají si o ní. Respektují přitom velmi důležitou roli vyškoleného moderátora a tato čtyři pravidla:

  • nekritizujeme vkus druhých;

  • každý je vítán;

  • knihu přečteme, i když se nám nelíbí;

  • respektujeme názor druhého.

Druhá návštěva nás zavedla do školního čtenářského klubu, ve kterém se děti scházejí jednou měsíčně, optimálně na 90 minut s paní učitelkou a knihovnicí. Při setkávání dodržují doporučené tři pilíře čtenářských klubů:

  • čti si v klubu knihu, kterou si vybereš;

  • odcházej domů s knihou, čti i mimo školu;

  • hovoř o tom, co jsi četl.

Jak může setkání s dětmi v klubu vypadat, nám ukázala Lucie Vrtalová, knihovnice v Obecní knihovně Chocerady. Při výkladu použila knihy, které jsou založeny na výtvarné složce autorů Terezy Říčanové, Miroslava Šaška a Dagmar Urbánkové.

Prohlížení výtvarně zajímavých knih při prezentaci Lucie Vrtalové
Prohlížení výtvarně zajímavých knih při prezentaci Lucie Vrtalové

Na třetí návštěvu – do Knihovny města Ostravy – nás s humorem sobě vlastním pozvala moderátorka čtenářského klubu Pavla Rudzká. V Ostravě se již 14 let schází dobrá parta nad knihami v angličtině. Balíčky s potřebným počtem knih pro členy klubu vybírá, nakupuje a půjčuje Britská rada (British Council) jako koordinátor projektu. Leckdy je proto velkým překvapením, co budou společně číst a hodnotit. Mezi účastníky našeho semináře nechala Pavla Rudzká kolovat svůj čtenářský deník, který nám přiblížil i to, že diskuze nad knihou může mít velké přesahy do témat a míst, ve kterých se děj knihy odehrává.

S pozvánkou do Fra Book Clubu přišel Ondřej Lipár, který společně s Jitkou Hanušovou každý měsíc na sociálních sítích a v newsletteru kavárny Café Fra ohlašuje jednu nově vydanou knihu, českou i překladovou prózu i poezii. Nad touto knihou se potom ve vyhlášeném termínu schází deset čtenářů a diskutuje o ní po dobu 45 minut. Potom přichází i autor nebo překladatel a zapojuje se do diskuze nad knihou. Každý zaplatí za místo 100 Kč, což je honorář pro hosta klubu. Moderátoři se nechali inspirovat britskými a americkými čtenářskými kluby a zčásti rovněž rozhlasovým BBC World Book Club.

Výběr knížek pro společnou aktivitu při čtecí dílně
Výběr knížek pro společnou aktivitu při čtecí dílně

Chvilka společného čtení

Chvilka společného čtení
Chvilka společného čtení

Pro Brity je letošní rok Národním rokem čtení a pro všechny čtyři přednášející byly aktivity na podporu čtenářství ve Velké Británii inspirací. Pojďme se inspirovat a zkusit to také.

Autorkou fotografií je Monika Havlasová z Knihovny města Mladá Boleslav.

Komentáře k článku