Ústečtí knihovníci vyrazili do středočeských knihoven

Ústecký region SKIP pro své členy uspořádal dne 13. července 2018 studijní zájezd do středočeských knihoven. Zúčastnilo se jej 34 osob. Navštívili jsme Městskou knihovnu v Sedlčanech, Městskou knihovnu Dobříš a na závěr jsme si v Dobříši prohlédli i zámek.

V Sedlčanech jsme byli velmi podrobně seznámeni s aktivitami knihovny v oblasti práce se čtenáři, a to od těch nejmladších až po seniory. Knihovna má propracovaný systém aktivit, z nichž mnohé se ve městě staly již tradicí. Aktivity knihovny se neomezují pouze na knihovní prostory, část akcí probíhá i ve veřejném městském prostoru – na náměstí, v parku apod.

V Dobříši jsme obdivovali mimo jiné účelné využití prostor, kterými knihovna disponuje, a také nápaditou výzdobu. Také tato knihovna má udivující počet zajímavých akcí pro čtenářskou i nečtenářskou veřejnost, zaujala nás mimo jiné práce se sociálně vyloučenými. Překvapivá a obdivovaná byla také videa, která knihovníci natáčejí a zveřejňují na facebooku knihovny.

Oběma knihovnám a jejich zaměstnancům děkujeme za vlídné přijetí a vstřícnost, se kterou se nám trpělivě věnovali. Činnost obou knihoven se pro mnohé naše členy stala velkou inspirací.

Účastníci studijního zájezdu u dobříšského zámku (foto: Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží)
Účastníci studijního zájezdu u dobříšského zámku (foto: Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží)

Komentáře k článku