Týden knihoven 2018 ve Zlíně

První říjnový týden patří tradičně knihovnám. Nebylo tomu jinak ani v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, která pro své návštěvníky připravila na Týden knihoven bohatý kulturní program.

V úterý 2. října 2018 byla zahájena unikátní putovní fotografická výstava Paměť tváře / Tváře paměti… nejen nuceně nasazených. Výstava portrétních fotografií českých obětí nacismu doplněných krátkým příběhem je společným projektem obecně prospěšné společnosti Živá paměť a fotografky Jany Stachové s cílem přiblížit osobní rovinu utrpení civilního obyvatelstva během 2. světové války. Slavnostní vernisáži předcházela tematická beseda u kulatého stolu se zástupci obecně prospěšné společnosti Živá paměť na téma aktuální životní situace a potřeby této specifické skupiny seniorů. „Snažíme se tak přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků války, docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů,” vysvětluje Pavel Voves, ředitel společnosti.

Výstava Paměť tváře / Tváře paměti… nejen nuceně nasazených
Výstava Paměť tváře / Tváře paměti… nejen nuceně nasazených

Středa 3. října patřila Dni slovinsko-českého přátelství. Zájemci měli možnost nejdříve navštívit interaktivní přednášku současné slovinské básnířky Dr. Glorjany Veber Poezie jako prvek společenské proměny. Hlavním programem byl podvečerní poetický slovinský večer s harfou s názvem Život jako květ, s čestným hostem Jeho Excelencí Leonem Marcem, velvyslancem Slovinské republiky v ČR. Svou tvorbu představily slovinské básnířky Ing. arch. Ajda Balderman Plesník a Dr. Glorjana Veber. O interpretaci v češtině se postarala zlínská herečka Irena Velísková a na harfu pořad doprovodila Lucie Fajkusová. Slovinské básnířky se seznámily v roce 2006 na básnickém maratonu v Lublani a společně začaly tvořit program velice aktivního Spolku slovinských básníků a spisovatelů v PEN klubu v Lublani, se sérií autorských čtení, mezinárodních literárních večírků a setkání. Oba pořady byly pořádány ve Zlíně ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky v PrazeČesko-slovinskou společností. Velmi milé bylo setkání s Jeho Excelencí Leonem Marcem, který je velkým příznivcem literatury a knihoven. Prohlédl si prostory zlínské krajské knihovny i obecní knihovny v obci Provodov, kde týž den spolu s představiteli Zlínského kraje zasadil Lípu slovinsko-českého přátelství.

Dr. Glorjana Veber a její přednáška Poezie jako prvek společenské proměny
Dr. Glorjana Veber a její přednáška Poezie jako prvek společenské proměny

Život jako květ – poetický večer současné slovinské poezie s harfou

Život jako květ – poetický večer současné slovinské poezie s harfou

Život jako květ – poetický večer současné slovinské poezie s harfou
Život jako květ – poetický večer současné slovinské poezie s harfou

Jeho Excelence Leon Marce na prohlídce krajské knihovny s její ředitelkou Zdeňkou Friedlovou
Jeho Excelence Leon Marce na prohlídce krajské knihovny s její ředitelkou Zdeňkou Friedlovou

Na čtvrtek 4. října knihovna připravila pro dvě třídy prvního stupně základní školy autorské čtení spisovatelky Ester Staré. Autorka při svém „turné“ po Zlínském kraji besedovala ještě s dětmi v Knihovně Kroměřížska, v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Akci pořádal Klub dětských knihoven Zlínského kraje pod záštitou SKIP Velká Morava. Ve čtvrtečním odpoledni se konalo příjemné podzimní Čtení v parku. Populární herec Městského divadla ve Zlíně Radoslav Šopík četl v Parku Komenského z knihy Karla Pekárka Starozlínské pověsti, na kytaru pořad doprovodil mladý hudebník Filip Vítů. Čtení se uskutečnilo ve spolupráci s Živým Zlínem, se kterým knihovna tradičně spolupracuje při svých akcích konaných na veřejných místech Zlína.

Autorské čtení Ester Staré
Autorské čtení Ester Staré

Čtení v parku
Čtení v parku

Radoslav Šopík čte Starozlínské pověsti
Radoslav Šopík čte Starozlínské pověsti

Od 1. září až do konce Týdne knihoven měli rodiče možnost zdarma registrovat své prvňáčky do knihovny. V obvodní knihovně na Jižních Svazích se konalo Dopoledne pro maminky s dětmi. Setkání nejmenších čtenářů a rodičů s knížkou, spojené se čtením, povídáním a drobným vyráběním, se koná pravidelně každé první úterý v měsíci a je určeno pro rodiče s děti od narození do pěti let.

V průběhu Týdne knihoven skončilo několikaměsíční hlasování čtenářů v anketě Knihy našich prarodičů čteme i dnes, v níž hlasující vybírali nejoblíbenější českou knihu pro děti a mládež z období první republiky (z let 1918–1938). Na základě ankety vznikla stejnojmenná výstava ke stému výročí založení Československé republiky, která představila literaturu pro děti prvorepublikové éry a byla zahájena 31. října.

Fotografie pocházejí z archivu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Komentáře k článku