Týden knihoven 2018 v Moravském Krumlově

Celorepublikovému Týdnu knihoven předcházel Maraton čtení, který se konal v Městské knihovně Moravský Krumlov ve čtvrtek 20. září 2018 v rámci projektu Jižní Morava čte. Šlo o doprovodný program k projektu Jižní Morava čte, k literární, výtvarné a audiovizuální soutěži na téma Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Od 13.30 do 15 hodin se postupně střídaly skupiny dětí a studentů z víceletého gymnázia ke společnému čtení z pověstí našeho regionu. Nejvíce se dětem líbily pověsti O čertově kameni, Čertovo kopyto, O pokladu na Leskounu, Pýcha krásné šenkýřky z doby, kdy se krumlovského zámku ujal kníže z Lichtenštejna. Pověst Zkamenělý pastýř o nedalekých Rakšicích nebo o kapli Floriánek a o krumlovském katu z doby, kdy měl ještě Krumlov útrpné a hrdelní právo, měly také velký úspěch. Na čtení mezi nás přišly i dvě seniorky, které povyprávěly, jak vypadal Krumlov před 100 lety a studenti se např. dozvěděli, že tam, kde je nyní pošta, stávala kdysi radnice, že byl v Krumlově špitál a chodby ze zámku vedoucí až ke Znojmu! Hned ve svých mobilech začali hledat fotografie starého Krumlova a nestačili se divit.

Společné čtení pověstí
Společné čtení pověstí

Společné čtení a luštění tajenky k projektu Jižní Morava čte
Společné čtení a luštění tajenky k projektu Jižní Morava čte

První říjnový týden byl tradičně zahájen (v pořadí již padesátou) Literární kavárnou nazvanou Líbánky na Hané, ve které Eva Kopčilová seznámila posluchače se životními osudy malíře Josefa Mánesa.

Literární kavárna o Josefu Mánesovi

Literární kavárna o Josefu Mánesovi
Literární kavárna o Josefu Mánesovi

Úterní interaktivní pořad s autorským čtením spisovatele Zdeňka Železného připravila městská knihovna pro žáky prvního stupně ZŠ. V první besedě nazvané Jak přichází kniha na svět se žáci prvních a druhých tříd seznámili s knihou Pěkně podle abecedy. Tato kniha zábavných říkanek napomáhá dětem při pilování výslovnosti, rozšíření slovní zásoby a usnadňuje jim vstup mezi čtenáře. Ve druhé besedě s názvem Prapověsti naše s trochou vtipné kaše Z. Železný hravou formou pobavil a trochu i poučil žáky o našich pověstech. Jak sám říká: „Vždyť my dospělí přece chceme, aby naše děti dávná historie zajímala.“

Interaktivní pořad spisovatele Zdeňka Železného Prapověsti naše s trochou vtipné kaše
Interaktivní pořad spisovatele Zdeňka Železného Prapověsti naše s trochou vtipné kaše

Ve středu v rámci Dne otevřených dveří byly čtenářům promíjeny upomínací a rezervační poplatky a noví čtenáři měli bezplatnou registraci. Zájem byl o vyluštění obří tajenky umístěné v oddělení pro děti a mládež s tematikou regionu, ale i o prohlídku kronik knihovny od roku 1955. Do knihovny přišlo 156 čtenářů, 11 návštěvníků si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří

Čtvrtek patřil střední školám – reportáži o životě mladého gamblera, který bojoval se svou hráčskou vášní. Spisovatelka Martina Bittnerová v besedě nazvané Můj život s gamblerem aneb Život s hazardem vypověděla o soužití s patologickým hráčem. Jak sama říká:„ Děti a mládež jsou tou nejohroženější skupinou a já bych nejen jim zprostředkovala svou osobní zkušenost, která je tou nejlepší prevencí.“ Čím vším si prošel, jak jeho gamblerství změnilo život jeho blízkých, to vše se dozvěděli studenti gymnázia a Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov v pořadu M. Bittnerové. Program odpověděl na otázky, kdo se nejčastěji stává hazardním hráčem, jaké jsou druhy her a spouštěče hraní, co to znamená craving (bažení), jak hazardní hráči zacházejí s financemi, jak se léčí a jaká jsou úskalí soužití v rodině s hazardním hráčem. Večerní beseda pro veřejnost byla spojena s prodejem stejnojmenné knihy a s autogramiádou.

Beseda Martiny Bittnerové Můj život s gamblerem aneb Život s hazardem
Beseda Martiny Bittnerové Můj život s gamblerem aneb Život s hazardem

Pátek byl dnem exkurzí škol do knihovny spojených s literárně-výtvarnými dílničkami, tentokrát o podzimu. Žáci si poslechli ukázku z knížky Dětem od Josefa Lady, dozvěděli se, jak před sto lety trávily děti podzimní radovánky, vyrobili si podzimního ježka a ještě si stačili vybrat pěknou knížku ke čtení.

Exkurze škol do knihovny

Exkurze škol do knihovny

Exkurze škol do knihovny
Exkurze škol do knihovny

Týden knihoven byl definitivně uzavřen v pondělí 22. října vyhodnocením celoroční čtenářské soutěže Lovci perel, do které se přihlásilo 73 dětí, které celkem přečetly 750 knih! Veškeré akce k Týdnu knihoven byly připraveny tak, aby si z nich mohly vybrat všechny věkové kategorie našich občanů.

Vyhodnocení čtenářské celoroční soutěže Lovci perel
Vyhodnocení čtenářské celoroční soutěže Lovci perel

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Moravský Krumlov.

Komentáře k článku