Seminář Volnočasové aktivity v knihovnách

Ve dnech 20. až 21. června 2018 uspořádalo Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně dvoudenní seminář Volnočasové aktivity v knihovnách, jehož součástí byly kromě teoretických přednášek i praktické workshopy.

Seminář zahájila Marcela Kořínková z Knihovny Kroměřížska přednáškou na téma biblioterapie. Byla zmíněna historie této terapie, přednášející představila i její různé druhy a jejich použití. Součástí programu měla být i praktická část, která měla zahrnovat práci s textem a několik obecných příkladů využití terapie v praxi. S ohledem na časové možnosti však byla nahrazena vyprávěním lektorky o jejích pacientech a metodách, jež při práci s nimi použila. Náhrada praktické části to byla adekvátní – ač si účastníci nezkusili cíleně praktikovat terapii sami na sobě, odnesli si tipy na řadu různých metod a seznámili se s reálnými příběhy lidí.

Marcela Kořínková
Marcela Kořínková

Následné přednášky nezahrnovaly praxi přímo v sobě, ale byly teoretickou přípravou na následující den semináře.  Vojtěch Hamerský hovořil o využití videí pro rozvoj čtenářství. Poukázal především na fenomén YouTube, konkrétně na tzv. booktubing, což jsou videa zabývající se knihami.

Vojtěch Hamerský
Vojtěch Hamerský

S dalším tématem, a to konkrétně hrou Dračí doupě, přišel Vojtěch Bílek, který hru uvedl a přiblížil její vývoj a pravidla. Nejpodstatnější částí však byly opět příklady z knihovní praxe, protože V. Bílek pořádal při Knihovně Jiřího Mahena v Brně pravidelná setkání jak již sehraných, tak zcela nových hráčů.

Posledním přednášejícím byl Maty Čechovski (rovněž z Knihovny Jiřího Mahena), který zde vystoupil s přednáškou o čtenářských klubech pro děti. Teoretické informace o tom, jak takový klub vůbec založit a čeho se vyvarovat, byly doplněny příklady a postřehy z praxe.

Maty Čechovski
Maty Čechovski

Jak již bylo řečeno, druhý den semináře se nesl převážně v duchu praktických workshopů, ovšem kvůli časové i materiální náročnosti byli účastníci rozděleni na tři skupiny, přičemž každá ze skupin absolvovala pouze jeden workshop. Byla možnost vyzkoušet si Dračí doupě, být členem čtenářského klubu nebo natočit a sestříhat jednoduché video.

Workshop Dračí doupě
Workshop Dračí doupě

Worskhop Čtenářský klub
Worskhop Čtenářský klub

Po workshopech následovala poslední z přednášek celého semináře, tematicky velmi podobná přednášce z předchozího dne, a to na téma videa a knihovny, se kterou přijel Tomáš Pipota z dobříšské knihovny. Tato přednáška však byla více než na booktubing zaměřena na praktické využití videí v knihovnách pro propagaci čtenářství i instituce samotné.

Celý seminář byl zakončen muzikoterapií, což je jedna z volnočasových aktivit, kterou nabízí opět Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Tento program nesl název Cesta zvuku a lektorkou byla Soňa Štoudková. Účastníci si tak nejen vyzkoušeli na vlastní kůži další z aktivit, ale po náročných dvou dnech se i uvolnili a odpočinuli si.

Muzikoterapeutická překvapení se Soňou Štoudkovou
Muzikoterapeutická překvapení se Soňou Štoudkovou

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Redakční poznámka: Podrobnější verze zprávy o semináři byla zveřejněna v časopise Impulsy.

Komentáře k článku