Pět let Virtuální univerzity třetího věku v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově zaujímá významné postavení v oblasti informační a kulturně-vzdělávací činnosti v rámci celého vyškovského regionu. Mimo běžnou výpůjční a informační činnost pořádáme celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí v útulném prostředí velkého sálu, jako jsou autorská čtení, přednášky, výstavy aj.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol či univerzit.

Systém výuky je založen na předem natočených multimediálních přednáškách vysokoškolských lektorů. Tyto přednášky se prostřednictvím internetu využívají ve výukových místech v rámci celé ČR, a to nezávisle na čase. Využitím moderních informačních technologií je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

Pozitivem VU3V pro seniory je – vedle získávání nových poznatků – i plnohodnotně strávený čas a pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce. Ti si mohou nejen společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopováni.

Konzultační středisko VU3V jsme ve Vyškově otevřeli na podzim roku 2013 s osmnácti studentkami. V roce 2016 promovalo prvních patnáct absolventek. Poslední semestr – letní semestr 2017/2018 – absolvovalo ve dvou tématech 30 žen a jeden muž. Za pět let prošlo touto univerzitou 55 studentů, z nichž 19 promovalo jednou a osm dokonce již dvakrát. Z uvedených čísel vyplývá, že si zde VU3V získala své místo ve vzdělávání seniorů.

První promoce vyškovských studentek (19. května 2016)
První promoce vyškovských studentek (19. května 2016)

VU3V neznamená jen učit se, získávat nové informace, ale důležitou součástí této aktivity je také sociální interakce. Proto organizujeme slavnostní Závěrečné semináře. Navštívili jsme vyškovské muzeum Svět klavírů, hvězdárnu, barokizovaný kostel Nanebevzetí panny Marie, sklárny v Květné či modrotiskovou manufakturu ve Strážnici. Uspořádali jsme si také kulturní program v knihovně.

Závěrečný seminář VU3V ve Hvězdárně Vyškov
Závěrečný seminář VU3V ve Hvězdárně Vyškov

Závěrečný seminář VU3V v Zámeckých sklepech ve Strážnici
Závěrečný seminář VU3V v Zámeckých sklepech ve Strážnici

Na výstavě historických oděvů v Muzeu Vyškovska jsme si zavzpomínaly na přednášky Dějiny oděvní kultury. Potěšilo nás, že jsme všechny „prošly“ malým historickým testem, který byl součástí výstavy. Vědomosti nabyté ve Virtuální univerzitě třetího věku se nezapomínají!

Společná návštěva výstavy dobových šatů v Muzeu Vyškovska
Společná návštěva výstavy dobových šatů v Muzeu Vyškovska

Úspěch VU3V závisí nejen na možnostech konzultačního střediska či schopnostech tutora, ale také na jejím zřizovateli. Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) České zemědělské univerzity v Praze. Spolupráce s pracovnicemi této fakulty je vynikající a díky jejich podpoře můžeme v našem městě nadále poskytovat našim seniorům tuto formu studia.

Fotografie pocházejí z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Komentáře k článku