Netradiční informační zdroje: skryté bohatství paměťových institucí – přednáška k 100. výročí založení Československé republiky

Pražská organizace SKIP uspořádala ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze dne 2. října 2018 v prostorách Klementina přednášku Netradiční informační zdroje: skryté bohatství paměťových institucí se zaměřením na vojenskou službu našich předků v pramenech Vojenského historického ústavu PrahaVojenského historického archivu (Armády České republiky).

Přednášejícím byl Pavel Hnízdil z České genealogické a heraldické společnosti v Praze, specialista na rodopisy a životopisy významných osobností. Ve své přednášce se zaměřil na možnosti, jak pomocí archivních pramenů objasnit službu našich předků (dědů a pradědů) v rakousko-uherské armádě v posledních desetiletích existence této říše. Pohovořil stručně o struktuře armády, obecně o osudech vojáků a útvarů, do nichž narukovali, včetně jejich vstupu do našeho zahraničního vojska a působení v nově vzniklém státu. Dozvěděli jsme se informace o propouštěcích listech z vojska, o vojenských kmenových listech, o tom, co v nich můžeme najít a kde jsou uloženy, i o tom, které ročníky byly bohužel skartovány. Upozornil nás i na další možné zdroje informací, jako jsou např. pobytové evidenční lístky, knihy rozkazů, pohlednice apod. Vysvětlil nám, co lze a co nelze určit z fotografie vojáka.

Z internetových zdrojů nám doporučil portál 100.army.czzdigitalizovanou publikaci Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918.

Aleš Hnízdil
Aleš Hnízdil

Z přednášky
Z přednášky

Účastníci přednášky
Účastníci přednášky

Čtyřhodinová přednáška byla velice zajímavá, poutavá a vtipná, připravená velice profesionálním způsobem.

Autorkou fotografií je Linda Jansová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku