Městská knihovna Děčín má novou pobočku

V Děčíně, v místní části Podmokly, byla 1. června 2018 slavnostně otevřena pobočka knihovny v nově zrekonstruovaných prostorách. Slavnostního aktu se zúčastnila primátorka města Mgr. Marie Blažková, další představitelé města, řada hostů a pracovníků knihovny.

Vstup
Vstup

Po dostavbě nové knihovny v roce 2012 a přestěhování ze staré knihovny zůstala v části této budovy pobočka pro místní část Podmokly. Vzhledem k tomu, že šlo o součást budov magistrátu, město vypracovalo projekt na nové využití a knihovně byly nabídnuty náhradní prostory v centru města. Jde o obchodně-bytový dům dostavěný těsně po roce 2000. Prostory nové pobočky původně sloužily prodejně nábytku, později železářství, poté byly nějakou dobu nevyužity. Na přelomu let 2016 a 2017 byl na základě požadavků knihovny vypracován projekt rekonstrukce. Na interiérové části měla hlavní podíl MgA. Jitka Třmínková. Byl zvolen vzhled bezbariérového, moderního, výrazně barevného interiéru, s kovovo-dřevěnými regály. V průběhu dalšího období probíhaly stavební práce. V interiéru se vyměnilo téměř vše, počínaje okny, podlahou a dalšími prvky. Pobočka byla nově vybavena kuchyňkou a sociálním zařízením pro zaměstnance a toaletami pro veřejnost. Na základě výběrového řízení byl vyroben veškerý nábytek děčínskou firmou. Stavební i interiérovou část hradilo město ze svého rozpočtu, s celkovými náklady cca 2,5 milionu Kč.

Celkový pohled
Celkový pohled

Nové prostory knihovny o velikosti více než 200 m2 nabízejí čtenářům 13 tisíc svazků knih ve volném výběru, 40 titulů časopisů, dvě PC s tiskárnou pro veřejný internet a další PC na vyhledávání v elektronickém katalogu. V klidové části je malá čítárna s pohodlnými křesly. Na dohled výpůjčního pultu je umístěna dětská část, která je zároveň vybavena plátnem, dataprojektorem a možností mobilní úpravy pro kolektivní akce. Vedle 30 sedacích kostek jsou ještě některé regály na kolečkách, aby se mohl interiér lépe přizpůsobit. Součástí technického vybavení je i kamerový a zabezpečovací systém.

Dětská část
Dětská část

Veřejný internet
Veřejný internet

Část s dataprojektorem
Část s dataprojektorem

Otevírací doba pobočky je pět dnů v týdnu v celkovém počtu 31 výpůjčních hodin. Personálně je zajištěna 1,25 úvazkem.

Výpůjční pult
Výpůjční pult

Děčínská knihovna tak získala nejkrásnější, nejmodernější a nejpřívětivější knihovnu mezi sedmi pobočkami a Vysokoškolskou knihovnou detašovaného pracoviště ČVUT, které provozuje. A my Děčínští věříme, že to vzbudí patřičný zájem mezi veřejností a přilákáme další věrné čtenáře.

Autorem fotografií je Ladislav Zoubek z Městské knihovny Děčín.

Komentáře k článku