Knihovnou roku 2018 se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic

Dne 9. října 2018 předal ministr kultury Antonín Staněk v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2018.

Ministr kutury Antonín Staněk
Ministr kutury Antonín Staněk

Knihovnou roku 2018 v kategorii základní knihovna se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic v Moravskoslezském kraji vedená Helenou Dehnerovou a Bc. Lenkou Pálinkovou.

Knihovna roku 2018
Knihovna roku 2018

Zvláštní ocenění a diplom téže kategorii získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje vedená Bc. Veronikou Vališovou a Obecní knihovna Horní Ves z Vysočiny vedená Jitkou Kapounovou.

Hlavní cenu v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získal Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda SKIP, za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života, který rozšiřuje dosavadní dobrou praxi knihoven v rozvoji čtenářství předškoláků a jejich rodin.

Zvláštní ocenění a diplom získala Knihovna města Ostravy za dlouhodobé poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

Publikum
Publikum

Kromě ocenění Knihovna roku 2018 byla v Zrcadlové kapli předána také cena Městská knihovna roku 2018 [16], kterou uděluje SKIP a Svaz měst a obcí ČR. Ocenění získala Regionální knihovna Karviná (Moravskoslezský kraj). V kategorii měst od 5 000 do 10 000 obyvatel se na vítězné příčce umístila Městská knihovna Valašské Klobouky (Zlínský kraj), v kategorii měst od 10 001 do 20 000 obyvatel Městská knihovna Louny (Ústecký kraj), v kategorii měst od 20 001 do 40 000 obyvatel Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově (Jihomoravský kraj) a v kategorii měst nad 40 000 obyvatel knihovna v Regionální knihovna Karviná, která je zároveň – jak již bylo uvedeno – absolutní vítězkou soutěže.

V Zrcadlové kapli byla předána i cena Knihovna jinak 2018, kterou uděluje Svaz měst a obcí ČR s cílem propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Na první místě stanula Zámecká knihovna Mořice (Olomoucký kraj), u níž byl oceněn komplexní přístup ke čtenářům.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo rovněž udělení ceny MARK 2018, o které informuje samostatný článek v tomto čísle Bulletinu SKIP.

Autorkou fotografií je Eva Hodíková z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku