Diskuze Knihovna – věc veřejná ve Zlínském kraji

Jaká je budoucnost knihoven v digitální době? Jsou knihovny zbytečnou zátěží nebo hodnotou, kterou stojí za to nadále podporovat a rozvíjet? Jak by se měly či neměly knihovny měnit v reakci na společenskou poptávku a aktuální potřeby svých uživatelů? To byla hlavní témata panelové diskuze Knihovna – věc veřejná, která se uskutečnila 13. června 2018 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Před zahájením – propagační plakát
Před zahájením – propagační plakát

Diskuze proběhla v příjemné atmosféře v prostoru kavárny. V úvodu účastníci zhlédli zdravici předsedkyně IFLA Glòrie Peréz-Salmerónové a s prezentací o budoucnosti knihoven vystoupil PhDr. Vít Richter. Kulatého stolu se jako hlavní řečníci zúčastnili:

  • Mgr. Miroslav Kašný, člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport;

  • MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína;

  • PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR;

  • PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně;

  • Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko a předseda Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje;

  • Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

Pořadem jako moderátor provázel Mgr. Pavel Nášel, vedoucí Městské knihovny Fryšták.

Účastníci v kavárně
Účastníci v kavárně

Pohled na panelisty, hovoří primátor Miroslav Adámek
Pohled na panelisty, hovoří primátor Miroslav Adámek

Do diskuze se intenzivně zapojili také další účastníci pořadu, mj. spisovatel Antonín Bajaja, MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, a Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín. Celkem se panelové diskuze zúčastnilo přes 70 osob.

Diskuze, hovoří David Valůšek
Diskuze, hovoří David Valůšek

„V současnosti stojíme na křižovatce, kdy dochází na jedné straně k odlivu uživatelů od klasických knihovních služeb k volně dostupným elektronickým informačním zdrojům a na druhé straně stoupá počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných knihovnami. Na tyto skutečnosti knihovny musí reagovat. Musíme být schopni držet krok s vývojem informační společnosti, přizpůsobit se novým způsobům komunikace a především nabídnout našim uživatelům přidanou hodnotu v podobě nadstandardních služeb a celoživotního vzdělávání,“ uvedla PhDr. Zdeňka Friedlová.

Mgr. Miroslav Kašný zdůraznil „nezastupitelnou a přetrvávající roli knihoven jako kulturních a společenských center, garantů kultury, kvality a vzdělanosti“. Primátor Miroslav Adámek s Vojtěchem Ryzou se shodli na tom, že starostové chtějí od knihoven slyšet podněty a rádi se seznámí s příklady dobře fungujících knihoven, které poskytují svým uživatelům příjemné prostředí k setkávání, trávení volného času i komunitním aktivitám. Všichni diskutující potvrdili důležitost vzdělávací role knihovny, především v dnešní zkratkovité a uspěchané době, a zajímavé bylo i připomenutí oddechové role čtení, které podněcuje u čtenářů fantazii.

Pohled na panelisty, hovoří Vojtěch Ryza
Pohled na panelisty, hovoří Vojtěch Ryza

Diskuze, hovoří Antonín Bajaja
Diskuze, hovoří Antonín Bajaja

Po skončení oficiálního programu proběhla neformální diskuze. Účastníci hodnotili projekt Knihovna – věc veřejná jako smysluplný, líbila se prezentace dr. Richtera, zkontaktovali se odborní pracovníci kraje, měst, obcí a knihoven. V tomto ohledu byla akce také přínosná. V ohlasech zazněl i povzdech z knihoven pověřených regionálními funkcemi, že starostové stále neví, co od knihoven mají chtít, a stěžují si, že nemají příslušné informace, ačkoliv jim jsou v rámci metodických návštěv i seminářů pro starosty prezentovány. Je to tak, o knihovnách se málo mluví a metodická práce se na komunikaci se zřizovateli nejen malých knihoven musí zaměřovat. Propagace služeb knihoven v digitální době patří a bude patřit mezi velmi důležité činnosti.

Videozáznam diskuze je k dispozici na serveru YouTube:

Autorkou fotografií je Veronika Mrázová.

Komentáře k článku