Diskuze Knihovna – věc veřejná ve Středočeském kraji

Ve středu 3. října 2018 proběhla ve Středočeském kraji veřejná panelová diskuze Knihovna – věc veřejná, která uzavřela sérii těchto setkání v jednotlivých krajích ČR. Konala se v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně u příležitosti 100 let od založení Československa a také v předvečer 100. výročí vydání prvního knihovního zákona u nás v roce 1919. Organizátoři diskuzi rozdělili do tří věcných okruhů. Prvním – a nejdůležitějším – tématem bylo financování činnosti a rozvoje knihoven. Druhý okruh se zaměřoval na budoucnost a další směřování činnosti knihoven, jejich proměnu na komunitní centra, kulturní, vzdělávací a informační střediska, místa zpřístupňování databází, ale také místa pro setkávání osob bez ohledu na jejich sociální či kulturní status. Třetí okruh byl zaměřen na kvalifikační předpoklady pracovníků knihoven v souvislosti s jejich stále se rozšiřujícími činnostmi a službami pro různé skupiny uživatelů.

Pohled do zaplněného sálu
Pohled do zaplněného sálu

Panelové diskuse se zúčastnili:

 • Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje;

 • Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny Kutná Hora a předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP;

 • Mgr. Jana Poláková, starostka obce Byšice;

 • PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR;

 • Ing. Eva Recmanová, zástupce ředitele pro knihovnickou činnost ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně;

 • Mgr. Miroslava Hájková, ministerský rada v oddělení základního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

 • spisovatel Michal Viewegh.

Účastníci panelové diskuze
Účastníci panelové diskuze

Diskuzi moderoval šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař.

Zazněla i zdravice předsedkyně IFLA Glòrie Pérez-Salmerónové
Zazněla i zdravice předsedkyně IFLA Glòrie Pérez-Salmerónové

Diskuze, hovoří Vít Richter
Diskuze, hovoří Vít Richter

Diskuze, hovoří Miroslava Hájková
Diskuze, hovoří Miroslava Hájková

Diskuze, hovoří Zdeněk Štefek
Diskuze, hovoří Zdeněk Štefek

Diskuze, hovoří Gabriela Jarkulišová
Diskuze, hovoří Gabriela Jarkulišová

Diskuze, hovoří Jana Poláková
Diskuze, hovoří Jana Poláková

Diskuze, hovoří Michal Viewegh
Diskuze, hovoří Michal Viewegh

Diskuzi moderoval Jaroslav Císař
Diskuzi moderoval Jaroslav Císař

Účastníci diskuze se shodli na tom, že potřeba knihoven vyplývá především z požadavků a potřeb občanů daných obcí, a musí tedy vzejít především „zdola“. Na mnoha místech plní roli nízkoprahového zařízení pro všechny, zařízení pro setkávání, popovídání, kulturní a vzdělávací činnost. Z nabídky středoškolského odborného vzdělávání bohužel zmizely školy zaměřené výhradně na studium knihovnictví. Činí to problémy při získávání kvalifikovaných pracovníků do knihoven. Byť veřejnost většinou vnímá veřejné knihovny i jako vzdělávací instituce, většinou (s podstatnou výjimkou školních knihoven a přímo řízených, resp. příspěvkových organizací) nespadají do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ani Ministerstva kultury ČR, ale zřizovateli jsou především obce a kraje. Stále se také v této oblasti nedaří nalézt společnou řeč mezi resorty školství a kultury.

Po skončení panelové diskuze následoval již 7. ročník Středočeského Krameria, kterým se oceňují nejlepší dobrovolní knihovníci z pěti regionů Středočeského kraje. Letošními oceněnými se staly:

 • Marie Vrbová z Obecní knihovny v Ratměřicích (region Benešov);

 • MgA. Zuzana Brychtová Horecká spolu s  kolegyní Mgr. Barborou Černohorskou z Knihovny J. M. Hovorky ve Statenicích (region Kladno);

 • Bc. Anna Holubová z Obecní knihovny Bohdaneč u Zbraslavic (region Kutná Hora);

 • Jana Kuncířová z Obecní knihovny Byšice (region Mladá Boleslav);

 • Dana Schovánková z Obecní knihovny ve Bzové (region Příbram).

Ocenění jim předali Ing. Zdeněk Štefek a Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí oddělení kultury Středočeského kraje.

Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská
Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská

Anna Holubová
Anna Holubová

Jana Kuncířová
Jana Kuncířová

Dana Schovánková
Dana Schovánková

Oceněné knihovnice se zástupci kraje Zdeňkem Štefkem a Tomášem Procházkou a vedoucím Krajského knihovnického centra Radkem Liškou
Oceněné knihovnice se zástupci kraje Zdeňkem Štefkem a Tomášem Procházkou a vedoucím Krajského knihovnického centra Radkem Liškou

Na závěr ceremoniálu vystoupil spisovatel Michal Viewegh a přečetl několik ze svých fejetonů.

Michal Viewegh čte své fejetony
Michal Viewegh čte své fejetony

Záznam z diskuze je k dispozici na serveru YouTube:

Autorkou fotografií je Monika Žitníková.

Komentáře k článku