Diskuze Knihovna – věc veřejná v Ústeckém kraji

Dne 27. června 2018 v Ústí nad Labem proběhla veřejná panelová diskuze o budoucnosti českých knihoven. Tato akce byla součástí celorepublikového cyklu Knihovna – věc veřejná a proběhla v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, zřizovatele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, která byla hlavním pořadatelem této akce. Diskuzi moderoval Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze a předseda Sdružení knihoven ČR.

Panelová diskuze Knihovna – věc veřejná v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje
Panelová diskuze Knihovna – věc veřejná v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje

Hlavními diskutéry u ústeckého kulatého stolu byli:

  • ředitel Odboru knihoven a literatury Ministerstva kultury ČR Milan Němeček;

  • ředitel Odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jaroslav Faltýn;

  • náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd;

  • radní Ústeckého kraje pro investice a majetek Ladislav Drlý;

  • vedoucí Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Adam Šrejber;

  • ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem Lenka Černá;

  • děkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Pavel Doulík;

  • ředitel Městské knihovny Děčín a člen výkonného výboru SKIP Ladislav Zoubek;

  • ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Jana Linhartová.

Panelisté
Panelisté

O tom, že lidem na Ústecku není budoucnost knihoven lhostejná, svědčí už fakt, že se kromě zmiňovaných devíti panelistů této diskuze zúčastnilo dalších 130 lidí z řad starostů, knihovníků, učitelů a zástupců dalších organizací.

Konkrétně se u ústeckého kulatého stolu hovořilo především o budoucnosti knihoven ve 21. století, dále o důležitosti mezirezortní spolupráce kultury a školství na všech úrovních a také o nutnosti ukotvení knihoven jako kulturních organizací ve strategických dokumentech měst a obcí a o možnostech jejich financování. Všichni zúčastnění se shodli, že knihovny i po sto letech zastávají nepostradatelnou úlohu v dnešní informační společnosti, a proto je třeba je nadále podporovat.

Tomáš Řehák, moderátor ústecké diskuze
Tomáš Řehák, moderátor ústecké diskuze

Účastníci diskuze měli po akci možnost vyplnit dotazník – této možnosti využila přibližně třetina z nich. Souhrnné výsledky jsou k dispozici na webu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

I když od tohoto setkání uplynulo teprve několik měsíců, již nyní jsou patrné první úspěchy. Ústeckému kraji jako zřizovateli Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem se koncept této akce velice zalíbil, a tak bylo domluveno, že budou obdobné diskuze v Ústí nad Labem pořádány každý rok. Zároveň se krajské knihovně podařilo dojednat, že ji zřizovatel podpoří a pomůže jí s vytvořením publikace Knihovny Ústeckého kraje. Ta by měla být vydána v roce 2019 u příležitosti výročí prvního knihovního zákona z roku 1919. Tato publikace by měla sloužit k propagaci knihoven v Ústeckém kraji a měla by být dostupná v každé knihovně a infocentru v tomto regionu.

Za největší úspěch ústecké panelové diskuze lze však bezpochyby považovat začátek jednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem kultury ČR za účelem vzniku memoranda řešícího mezirezortní spolupráci obou těchto institucí. Veřejným knihovnám by vznik tohoto memoranda mohl otevřít dveře k úplně novým možnostem spolupráce se školami na propojování formálního a neformálního vzdělávání. V neposlední řadě by užší spolupráce zmiňovaných rezortů mohla knihovnám pomoci i k získání nových zdrojů k financování jejich činnosti.

Autorem fotografií je David Koleček ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Komentáře k článku