Diskuze Knihovna – věc veřejná v Libereckém kraji

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Cílem projektu Knihovna – věc veřejná, který probíhá postupně ve všech krajích, bylo otevření  otázek o současnosti a budoucnosti knihoven, snaha diskutovat nad dalším směřováním knihoven.

Naše knihovna byla po Moravskoslezské vědecké knihovně druhou pořádající institucí, neměli jsme tedy téměř žádné zkušenosti s pořádáním akce takového formátu. Ale šli jsme do toho statečně a nechtěli jsme nic podcenit, velmi důležitá byla spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci a regionálního výboru SKIP Libereckého kraje. O to více jsme byli rádi, že jsme pro diskuzi získali významné osobnosti, které mohou ovlivnit knihovnictví v Libereckém kraji.

Panelové diskuse v Liberci  se zúčastnili:

  • hejtman Libereckého kraje Martin Půta;

  • náměstkyně hejtmana Jitka Volfová;

  • náměstek primátora statutárního města Liberec Ivan Langr;

  • starostka města Semily Lena Mlejnková;

  • vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje Martin Féna;

  • ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter;

  • ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková;

  • předsedkyně regionálního  výboru SKIP Libereckého kraje Dana Kroulíková.

Panelisté se představují
Panelisté se představují

Úvodní prezentaci přednesl PhDr. Vít Richter a diskuzi moderoval David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec.

Úvodní přednáška Víta Richtera
Úvodní přednáška Víta Richtera

Vedle představitelů Libereckého kraje i města Liberec se jednání zúčastnili zástupci obcí, starostky a starostové a samozřejmě široká knihovnická veřejnost.

Náměstkyně hejtmana Jitka Volfová hovoří o finančních možnostech kraje
Náměstkyně hejtmana Jitka Volfová hovoří o finančních možnostech kraje

Náměstek primátora města Liberec Ivan Langr mluví o důležitosti podpory knihoven
Náměstek primátora města Liberec Ivan Langr mluví o důležitosti podpory knihoven

Starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný hovoří o soutěži Knihovna roku
Starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný hovoří o soutěži Knihovna roku

Starostka Semil Lena Mlejnková vysvětluje situaci knihoven v menších městech
Starostka Semil Lena Mlejnková vysvětluje situaci knihoven v menších městech

Místostarostka Petra Houšková představuje nový projekt knihovny v Turnově
Místostarostka Petra Houšková představuje nový projekt knihovny v Turnově

V příjemné atmosféře se diskutovaly otázky dalšího rozvoje knihoven v kraji, možnosti i limity jejich proměny  na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra měst a obcí. Účastníci panelové diskuze se shodli na tom, že knihovny  jsou nedílnou součástí života obcí či měst, významnými partnery pro další komunitní aktivity a projekty, které se ve veřejném  prostoru realizují. Právě proto je třeba knihovny  nejen podporovat morálně i materiálně, ale rovněž klást i vysoké nároky na služby, které poskytují. Hodně se diskutovalo o možnosti vytvořit dotační program na podporu malých knihoven v Libereckém kraji. Věříme, že kulatý stůl opravdu přispěje k vyhlášení tohoto programu. V některých krajích totiž tyto dotační programy již existují a jsou knihovnami hojně využívány.

Pohled do publika
Pohled do publika

Všem hostům, včetně starostů obcí, kteří vystoupili tzv. „z publika“ a vyzdvihli soutěž Knihovna roku jako motivační prvek pro ostatní obce a knihovny, jsme v závěru poděkovali za aktivní účast a velmi cenné názory a doporučení, která v průběhu celého odpoledne zazněla. Krajská vědecká knihovna v Liberci zajistila prostor, technické a organizační zázemí včetně přímého přenosu diskuze na YouTube. Tamtéž je nyní k dispozici jeho záznam:

Fotografie pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Další fotografie jsou k dispozici na webu projektu Knihovna – věc veřejná.

Komentáře k článku