Diskuze Knihovna – věc veřejná v Karlovarském kraji

Krajská knihovna Karlovy Vary se jako všechny krajské knihovny zapojila do celostátního projektu Knihovna – věc veřejná, pořádaného SKIP a Sdružením knihoven ČR pod záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Panelová diskuze k tomuto projektu se v Karlových Varech ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary konala 19. září 2018 odpoledne za účasti zástupců vedoucích pracovníků knihoven regionu a také jejich zřizovatelů jako diskutujících a samozřejmě knihovníků a odborné i laické veřejnosti v auditoriu. Hostem karlovarského odpoledne byl PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Úvodní prezentace Víta Richtera
Úvodní prezentace Víta Richtera

Diskuzního odpoledne se v Krajské knihovně Karlovy Vary zúčastnili:

  • Mgr. Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky a radní pro kulturu Karlovarského kraje;

  • Ing. Josef Janů, radní Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky;

  • Mgr. Jiří Klsák, náměstek primátora města Karlovy Vary;

  • PaedDr. Vratislav Emler, ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary;

  • Mgr. Daniela Drobečková, ředitelka Městské knihovny Sokolov;

  • Zdeněk Janský, místostarosta města Hroznětín;

  • Pavel Hrysz, starosta obce Dolní Nivy, člen Svazu měst a obcí.

Celkový pohled (zleva: Radim Jehlík, Vít Richter, Vratislav Emler, Josef Janů, Daniela Seifertová, Jiří Klsák, Pavel Hrysz a Daniela Drobečková)
Celkový pohled (zleva: Radim Jehlík, Vít Richter, Vratislav Emler, Josef Janů, Daniela Seifertová, Jiří Klsák, Pavel Hrysz a Daniela Drobečková)

Všichni zúčastnění očekávali strohou odbornou debatu u příležitosti oslav 100 let od vzniku naší republiky a také hlavně 100 let od přijetí prvního knihovního zákona. Přestože se probíralo závažné téma směřování českého knihovnictví, bylo diskuzní odpoledne velmi příjemným setkáním odborníků a zejména knihovnické veřejnosti. K tomu jistě nemalou měrou své profesionality přispěl moderátor diskuze Radim Jehlík, vedoucí redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Zleva: Pavel Hrysz, Daniela Drobečková a Zdeněk Janský
Zleva: Pavel Hrysz, Daniela Drobečková a Zdeněk Janský

Mnoho prostoru bylo v diskuzi věnováno menším knihovnám a jejich problémům, otázkám jejich směřování a žádoucí přeměně knihoven na komunitní centra obcí. Knihovny bez rozdílu velikosti obce, v níž působí, by se totiž měly stát otevřeným místem pro spřízněné komunity, místem, které bude spojovníkem a partnerem aktivit těchto komunit v dané lokalitě.

Zleva: Josef Janů, Daniela Seifertová a Jiří Klsák
Zleva: Josef Janů, Daniela Seifertová a Jiří Klsák

Zástupci obcí, zřizovatelů knihoven, se shodli na tom, že rozhodujícím faktorem pro rozvoj knihovny a její expanzi do veřejného prostoru je zapálený knihovník. Zaznělo i to, že právě entuziasmus jdoucí z knihovny výrazně ovlivňuje náhled zřizovatele na důležitost knihovny a její roli ve společenském a spolkovém životě obce. Je jisté, že toto ale může být účinné jen tehdy, pokud si zřizovatel dovede představit, jak mu může být knihovna užitečná.

Diskuze se v Karlových Varech zúčastnili opravdu osvícení zřizovatelé, kterým jejich knihovna není lhostejná. Samozřejmě je nutné o zcela nezastupitelné roli knihovny v životě obce přesvědčit zejména ty, kteří její přínos zatím úplně nevidí a neuvědomují si skutečnost, že (jak v diskuzi přímo zaznělo) „pokud se daří knihovně, daří se i obci“.

Dalším detailně probíraným tématem bylo téma regionální historie a její uchovávání právě prostřednictvím knihoven. Diskutující se shodli, že knihovny by jistě měly být nositeli regionální historie.

Zleva: Radim Jehlík, Vít Richter, Vratislav Emler, Josef Janů, Daniela Seifertová, Jiří Klsák a Pavel Hrysz
Zleva: Radim Jehlík, Vít Richter, Vratislav Emler, Josef Janů, Daniela Seifertová, Jiří Klsák a Pavel Hrysz

Zleva: Josef Janů, Daniela Seifertová, Jiří Klsák a Pavel Hrysz
Zleva: Josef Janů, Daniela Seifertová, Jiří Klsák a Pavel Hrysz

V závěrečných shrnujících příspěvcích nejednou zaznělo, že při všech nabízených aktivitách by knihovny neměly zapomínat na svou základní funkci – výchovu ke čtenářství a popularizaci literatury.

Autorkou fotografií je Michaela Němcová z Krajské knihovny Karlovy Vary.

Komentáře k článku