Co venkovské knihovny umějí a mohou XIV.

Každoroční setkání knihovníků venkovských knihoven se letos uskutečnilo zase na Moravě, přesněji na Šumpersku. Hostitelem a hlavním organizátorem byla Obecní knihovna Rapotín (Knihovna roku 2016). Vše proběhlo za vydatné pomoci pověřené knihovny, kterou je Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk. Přípravy byly poněkud složitější, protože šumperská knihovna se v průběhu léta konečně po mnoha letech slibů přestěhovala do nových prostor. K slavnostnímu otevření nové knihovny došlo 1. září 2018, a tak účastníci semináře byli jedni z prvních návštěvníků. Díky maximálnímu nasazení ředitelky Mgr. Kamily Šeligové a všech pracovníků knihovny se podařilo nejen přestěhovat knihovnu, ale také připravit podmínky pro naši oblíbenou akci.

Ani paní Lenka Drechslerová, knihovnice rapotínské knihovny, neměla přípravy jednoduché. Nejprve zcela nečekaně všechny zasáhla zpráva o úmrtí pana starosty Ing. Pavla Žerníčka, který nás v loňském roce na setkání v Hroznětíně velmi srdečně do Rapotína zval. Později ještě došlo k odchodu kolegyně v knihovně, a tak bylo práce nad hlavu. Velmi aktivně se do organizování celé akce zapojil nový starosta Mgr. Bohuslav Hudec, který se účastníkům po celou dobu akce maximálně věnoval.

Jak už bylo výše uvedeno, akce byla zahájena v šumperské knihovně. Knihovna voněla novotou, a proto nepřekvapí, že knihovníci byli na nové uspořádání provozu velmi zvědaví. Po krátkém oficiálním přivítání, jehož se ujali starosta města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož, ředitelka šumperské knihovny Mgr. Kamila Šeligová, starosta Rapotína Mgr. Bohuslav Hudec, knihovnice Lenka Drechslerová, DiS., a zástupce SKIP Daniela Wimmerová, byl hned zahájen odborný program. O svých zkušenostech a poznatcích z cest do zahraničí a členství v IFLA pohovořila v přednášce Zahraniční knihovny – inspirace z cest ředitelka Knihovny města Olomouce RNDr. Lenka Prucková. Následovala exkurze po knihovně a komentovaná procházka městem Šumperk.

Potom se účastníci přesunuli do hotelu Dlouhé Stráně, kde byli po dobu setkání ubytováni. Večerní program zahájila velmi zajímavá přednáška Mgr. Karla Kocůrka Podesní v historii a dnes. Posluchači se seznámili nejen s životem v oblasti řeky Desné, ale také s rozličnými středověkými hudebními nástroji, protože pan Kocůrek je členem historického souboru MUSICUS CATUS. Večer pak tradičně zakončil neúnavný komentátor všech setkání pan Miroslav Bláha, který promítl DVD z předchozího setkání v Hroznětíně.

Druhý den se všichni přesunuli do Rapotína. Řady posluchačů rozšířili knihovníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Odborný program byl tentokrát převážně v režii regionální organizace SKIP působící v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Po úvodu pana starosty Hudce, který představil hostitelskou obec Rapotín, následovala přednáška Standardy (nejen) pro knihovny, kterou přednesla PhDr. Marie Šedá. O tom, jak si vedou malé knihovny ve velkém městě, ve svém vystoupení Malé knihovny ve velkém městě aneb Co s tebou, Popelko? informovala Mgr. Miroslava Sabelová. V dalším vystoupení Vítáme knihu do dobré společnosti pak Mgr. Zdeňka Daňková přiblížila tradici vydávání zajímavých knížek ve spolupráci se šumperskou knihovnou. Souvislou „moravskou řadu“ krátce narušila svým vystoupením Bookstart – S knížkou do života pravidelná lektorka téměř všech setkání Mgr. Zlata Houšková. Dále už program pokračoval zcela „na moravskou notu“. Knihovnu městyse Křtiny (Knihovnu roku 2017) představili společně pan starosta František Novotný, knihovnice Marie Pařilová a metodička Helena Jalová. Účastníci se měli možnost seznámit s bohatou a zajímavou činností křtinské knihovny a na závěr byli pozváni na setkání ve Křtinách, které se uskuteční ve dnech 12. až 14. září 2019. Tím byla uzavřena teoretická část setkání. Po dobrém obědě ve školní jídelně nechyběla prohlídka „svazkové školy“ a krátká procházka obcí. Ta byla zakončena v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde čekali herci chrámového divadla z Třívsí, aby předvedli hru O zázracích vřesové studánky.

Večerní program zahájila svým vystoupením Kapela Litera. Společenský večer byl doplněn nejen ochutnávkou krajových specialit, ale také neformální výměnou zkušeností a tancem.

Poslední den se knihovníci vydali do nedalekých Velkých Losin, aby navštívili zdejší ruční papírnu. Úplný závěr programu patřil návštěvě Obecní knihovny ve Vikýřovicích. Tato knihovna se v roce 2014 umístila na druhém místě v celostátní soutěži Knihovna roku.

Společná fotografie účastníků semináře (foto: Jan Kolofík, Knihovna Nové Hvězdlice)
Společná fotografie účastníků semináře (foto: Jan Kolofík, Knihovna Nové Hvězdlice)

Zbývá ještě poděkovat všem organizátorům akce a pozvat knihovníky na 15. setkání do Křtin – raději zopakujme, že se uskuteční ve dnech 12. až 14. září 2019.

Komentáře k článku