Celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP v Českém Krumlově

Ve dnech 26.–28. června 2018 uspořádala jihočeská regionální organizace SKIP v Českém Krumlově Setkání knihovnických seniorů. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově a s jejím ředitelem Mgr. Martinem Nechvíle byl připraven pestrý program.

Účastníci setkání byli ubytováni v penzionu Rosa. Již sehnat ubytování v jednom penzionu pro 40 osob, za přijatelnou cenu a v takto exponovaném termínu je oříšek, který musel regionální výbor rozlousknout již rok předem a ubytování sehnat, domluvit cenu a rezervovat.

Následovala pečlivá příprava programu a domluva s přednášejícími, zamluvení exkurzí (prohlídek pamětihodností) atd.

Po Velikonocích byla zveřejněna přihláška na toto setkání a to bylo během pouhých dvou dnů obsazeno, měli jsme i šest náhradníků.

S blížícím se termínem se část seniorů omlouvala, byli využiti i náhradníci, a přesto byli pro doplnění stavu a využití objednaných noclehů osloveni ještě senioři z Jihočeského kraje. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda vše klapne. Nakonec na setkání seniorů dorazilo 38 účastníků a část programu s námi absolvovalo dalších pět kolegyň.

Před zahájením setkání
Před zahájením setkání

Program setkání byl zahájen v Prokyšově sále u Městské knihovny v Českém Krumlově, a to ředitelem knihovny a předsedkyní jihočeské organizace SKIP Ivanou Troupovou.

Po slavnostním zahájení následovala prohlídka městské knihovny, jež sídlí v areálu Prelatury, a prohlídka historických sálu v tomto areálu, které knihovna získala do své správy.

Po kratičké přestávce následovala přednáška Ing. Petra Hudičáka a Mgr. Zdeny Mrázkové, MBA, kteří nám představili českokrumlovské Museum Fotoateliér Seidel a seznámili nás s knihami fotografii, které vydali – Šumava: krajina pod sněhem a Lipno: krajina pod hladinou. Ve své prezentaci prostřednictvím fotografií přiblížili Český Krumlov dříve (na počátku 20. století) a nyní.

Pak následovala večeře v restauraci Eggenberg, večerní program byl v režii manželů Bláhových a promítání videa z minulého setkání.

Další den (ve středu) jsme měli dopoledne na programu prohlídku Musea Fotoateliér Seidel a komentovanou prohlídku nově opravených českokrumlovských klášterů – tzv. trojklášteří minoritů, klarisek a laických sester – bekyní. Průvodkyní nám byla Ing. Kateřina Slavíková (manažerka klášterů).

Návštěva Musea Fotoateliér Seidel
Návštěva Musea Fotoateliér Seidel

Museum Fotoateliér Seidel – společná fotografie
Museum Fotoateliér Seidel – společná fotografie

Návštěva klášterů
Návštěva klášterů

Po obědě následoval volný program a v 16 hodin jsme se sešli na komentovanou prohlídku středu města, kterou pro nás připravila Mgr. Marie Kalistová.

Komentovaná prohlídka města
Komentovaná prohlídka města

Večerním programem bylo krátké vystoupení souboru Krumlovští pištci, kteří nejen hrají na všechny druhy zobcových fléten, ale v renesančních kostýmech i tancují a své vystoupení doplňují také zpěvem.

Krumlovští pištci
Krumlovští pištci

Ve čtvrtek jsme za deště odjeli do Kaplice, kde jsme navštívili prostory kulturního domu nově adaptované pro Městskou knihovnu Kaplice. Zde nás kolegyně přivítaly krátkou prezentací o knihovně a vedoucí knihovny nás seznámila s úpravami prostor pro knihovnu a s jejím stěhováním.

Návštěva Městské knihovny Kaplice
Návštěva Městské knihovny Kaplice

V Kaplici
V Kaplici

Po malém občerstvení jsme za velkého deště odešli na prohlídku Galerie Krampus – do rekonstruovaných sklepních prostor bývalého rožmberského pivovaru, kde je výstava démonického světa „Neživých“ – tzv. Krampusů a Percht. Jsou zde vidět dokonale zpracované masky vyřezávané ze dřeva či kůže i originální odění a výbava. Součástí jsou i působivá portrétní galerie, fotografie z kaplických Krampus show a filmová ukázka; nechybí ani sestřih z Krampus běhů z minulých let.

Po obědě se již blížil závěr setkání. Odjeli jsem autobusem do Českých Budějovic a odtud se účastníci vydali na cestu ke svým domovům.

Doufáme, že se Setkání knihovnických seniorů v letošním roce vydařilo, přispělo k setkání bývalých kolegyň, a i když nám počasí úplně nepřálo, tak jsme si ho užili.

Autorkou fotografií je Marie Hejnová (dříve Městská knihovna Planá nad Lužnicí).

Komentáře k článku