42. seminář knihovníků muzeí a galerií v Prácheňském muzeu v Písku

První týden v září patřil již tradičně setkání knihovníků muzeí a galerií. Letošní v pořadí již 42. seminář uspořádala Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR (AMG ČR) ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku ve dnech 4.–6. září. Na odborně i společensky zdařilou akci zavítali 124 účastníci, které v úvodu přivítal ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek a předsedkyně Knihovnické komise AMG ČR PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Dorazila i řada oficiálních hostů – ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček, předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda Ústřední knihovnické rady PhDr. Vít Richter, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Patrik Červák a vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací Jihočeského kraje Mgr. František Chrastina. Velkou radost udělala knihovníkům také návštěva náměstkyně pro knihovnické služby Jihočeské vědecké knihovny PhDr. Zuzany Hájkové.

Prezence pod arkádami při vstupu do muzea
Prezence pod arkádami při vstupu do muzea

Samotný bohatý a výborně hodnocený odborný program byl uspořádán do tří bloků nazvaných Nové perspektivy muzejních knihoven, Budování sbírky a trvalé uchování tradičních dokumentů a Sbírkové fondy knihoven. Účastníky zaujala řada příspěvků, z nichž je určitě nutné připomenout referát kolegyň z Moravské galerie v Brně o službách knihovny v podobě artotéky, workshop Mgr. Aleny Petruželkové o zkušenostech s aplikací GDPR v knihovnách muzeí a galerií nebo příspěvek MgA. Karla Křenka z Národního muzea o nových průzkumech Zelenohorského a Královédvorského rukopisu. Účastníci obdrželi do svých knihoven čerstvý výtisk nově vydané Metodiky průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů. Materiál z pera pracovníků Národní knihovny ČR vydaly Památník národního písemnictví a Národní knihovna ČR na popud pracovní skupiny pro trvalé uchování tradičních knižních dokumentů. Právě práce této skupiny je jedním ze stěžejních zájmů Knihovnické komise AMG ČR.

Úvodní slovo ředitele Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiřího Práška
Úvodní slovo ředitele Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiřího Práška

Přednáškový sál v obležení účastníků semináře
Přednáškový sál v obležení účastníků semináře

Součástí setkání byla také valná hromada knihovnické komise AMG, na níž byla jednohlasně schválena zpráva o činnosti komise přednesená předsedkyní.

Dolní nádvoří muzea skýtající prostor pro občerstvení
Dolní nádvoří muzea skýtající prostor pro občerstvení

Milým zpestřením programu bylo večerní společenské setkání na Městském ostrově, které vyvrcholilo divadelním představením Labyrint světa v podání Víti Marčíka a bouřlivým potleskem účastníků. Středeční večer byl věnován kulturně-historické procházce městem Písek s ukončením v Památníku Adolfa Heyduka, kterou (stejně jako čtvrteční exkurzi po okolí Písku) připravil ředitel Prácheňského muzea v Písku. Účastníci semináře měli možnost absolvovat výstup na píseckou věž a prohlídku Elektrárny města Písku.

42. seminář knihovníků muzeí a galerií, který skvěle připravilo Prácheňské muzeum v Písku za podpory ředitele muzea a s vysokým pracovním nasazením knihovníků a jejich kolegů, splnil veškerá očekávání účastníků, podpořil kolegiální atmosféru mezi knihovníky muzeí a galerií a představil výsledky jejich práce přítomným oficiálním hostům. Velké poděkování patří Prácheňskému muzeu v Písku jako hlavnímu pořadateli. Seminář by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory firem, které patří k našim tradičním příznivcům – AiP Beroun, Bláha ús, s.r.o., Ceiba, Cosmotron Bohemia, Etna, KP-SYS a LANius.

Společná fotografie účastníků semináře
Společná fotografie účastníků semináře

Autorkou fotografií je Vendula Komasová z Prácheňského muzea v Písku.

Komentáře k článku