Zemřel PhDr. Ivo Brožek, dlouholetý ředitel ústecké vysokoškolské knihovny

Mnozí z vás zaznamenali smuteční oznámení, že dne 16. února 2018 po delší nemoci zemřel ve věku 67 let bývalý ředitel Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem PhDr. Ivo Brožek.

Dovolte mi, jako jeho dlouholeté kolegyni, pár řádky s úctou a vděčností připomenout jeho působení v univerzitní knihovně a taktéž celé knihovnické komunitě, jejímž byl aktivním členem.

Dr. Brožek spojil celý svůj život i profesní působení s Ústím nad Labem, kde po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nejprve krátce působil v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví a od roku 1984 byl vedoucím Ústřední knihovny Pedagogické fakulty, od roku 1991 pak Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (UJEP), kde působil do roku 2012. Následně byl jmenován ředitelem nově založené Vědecké knihovny UJEP, o jejíž vznik se rozhodujícím způsobem zasloužil. V roce 2016 musel vzhledem k postupující nemoci veškerou činnost ve své milované knihovně ukončit.

Dr. Brožek měl nesmírně široký záběr své odborné činnosti. Zabýval se řízením knihoven, získáváním a zpracováním knihovních fondů, elektronickými informačními zdroji a vzděláváním uživatelů. Dlouhodobě se věnoval i výuce – vedl kurz Základy knihovnictví a bibliografie. Byl řešitelem řady rozvojových projektů z oboru knihovnictví. Od roku 1995 do roku 2016 působil jako člen Dozorčí komise SKIP (v letech 1998–2013 dokonce ve funkci předsedy). V letech 2004–2013 byl i členem výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR. V průběhu těchto let osvědčil nejen velkou iniciativu, pracovitost a pečlivost v kontrolní činnosti, zvláště v důsledné kontrole hospodaření, ale např. i legislativního zakotvení SKIP.

Za svou práci obdržel dr. Brožek mnohá ocenění jak na ústecké univerzitě, tak ze strany odborné veřejnosti. V roce 2001 mu byla předána mimořádná Cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost a v témže roce pamětní list rektora UJEP za významný podíl na rozvoji ústecké univerzity. V roce 2003 obdržel na návrh Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven medaili průkopníka knihovnictví přelomu 19. a 20. století Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví. V roce 2014 se dočkal dalšího univerzitního ocenění, udělení pamětního listu rektora UJEP při příležitosti šedesáti let činnosti vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem a zároveň získal prestižní Cenu českých knihovníků za celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pod jeho vedením obdržela Vědecká knihovna UJEP ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to „za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny“.

Jeho knihovna pro něj doslova a do písmene představovala druhý domov. Jako knihovník a šéf byl stoprocentní profesionál. Velkou pozornost věnoval profesnímu růstu pracovního kolektivu, ať již jako vedoucí knihovny Pedagogické fakulty, tak především po vytvoření Vědecké knihovny UJEP. Oplýval odbornými knihovnickými nápady, které knihovnu posouvaly stále vpřed. Dokázal naslouchat svým podřízeným, s nimiž konstruktivně řešil problémy knihovny. Knihovnu nerozvíjel pouze jako zdroj informací, ale tvořil z ní široký kulturní prostor organizováním výstav, společenských akcí, seminářů, přednášek a vstřícných aktivit pro návštěvníky a čtenáře.

PhDr. Ivo Brožek ve Vědecké knihovně UJEP (zdroj: archiv UJEP)
PhDr. Ivo Brožek ve Vědecké knihovně UJEP (zdroj: archiv UJEP)

Pozn.: Článek čerpá z tiskové zprávy Univerzity J. E. Purkyně z 19. února 2018.

Komentáře k článku