Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období leden až březen 2018

V lednu až březnu 2018 se uskutečnila tři zasedání – v únoru proběhlo zasedání výkonného výboru (VV) a v lednu a březnu zasedání jeho předsednictva (zasedání se uskutečnila v Národní knihovně ČR). Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

24. 1. 2018

 • Kol. Kvasničková seznámila členy předsednictva s předběžnou zprávou o hospodaření za rok 2017, hotová zpráva bude předložena ke schválení VV SKIP 22. 2. 2018.
 • Knížka pro prvňáčka poběží ve stejném režimu jako v posledních letech. Je nutné více přivádět děti k projektu Čtení pomáhá, který na Knížku pro prvňáčka shání peníze.
 • Metodika projektu S knížkou do života (Bookstart) je hotová, knížka v tisku, leporelo z průzkumu České děti jako čtenáři je hotové, audiokniha, taška na cestě. Distribuci provede Triton, probíhat bude během února, celkem půjde o deset tisíc kusů. Je přihlášeno 120 knihoven. Ještě zbývá připravit webové stránky projektu. Zazněly první úvahy o tom, jak bude projekt pokračovat dál a s více knihovnami.
 • Vyhodnocení ankety Nejmladší čtenář v rámci Března – měsíce čtenářů proběhne 4. 4. 2018 v Národním divadle při předávání cen Magnesia Litera.
 • Projekt ke 100. výročí vzniku ČR – kulaté stoly Knihovna – věc veřejná – se slibně rozvíjí. Spolupráci přislíbily všechny krajské knihovny.

22. 2. 2018

 • Kol. Kvasničková předložila VV zprávu o hospodaření VV SKIP za rok 2017. VV SKIP vyjádřil s předloženou zprávou souhlas.
 • VV SKIP schválil rozpočet na rok 2018.
 • SKIP i nadále povede podvojné účetnictví. Za pečlivou práci patří poděkování hospodářce SKIP kol. Kvasničkové a všem hospodářkám v regionech.
 • První kulatý stůl v rámci projektu Knihovna – věc veřejná proběhne v Ostravě (v prostorách krajského úřadu). Kulaté stoly v ostatních krajích jsou v přípravě.
 • Dohoda s rakouskou stranou o financování studijních pobytů v rakouských knihovnách nebyla prodloužena. Tyto cesty proto již nebudou partnerskou stranou hrazeny, ta zajistí pouze program.
 • Byly shrnuty všechny celostátní akce a projekty SKIP 2017/18 a doplněny o aktivity, které se chytají v jednotlivých regionech a sekcích.

21. 3. 2018

 • Řeší se další otázky vztahující se ke kulatým stolům a upřesňují se termíny.
 • Výjezdní zasedání VV SKIP ČR se uskuteční v listopadu v Městské knihovně v Děčíně. Začínáme plánovat program.
 • Týden knihoven 2018 se bude zabývat lokální historií. Byl vymyšlen příhodný název Lokálka, který pěkně koresponduje s vydaným plakátem. Rozvinuly se úvahy, že lokální historie, která je častým a oblíbeným tématem aktivit knihoven, by se mohla stát nosným i pro další roky a Týdny knihoven.
 • Pracovní skupina zabývající se projektem S knížkou do života (Bookstart) se musí co nejdříve sejít a začít plánovat další pokračování projektu.

Komentáře k článku